La Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha presentat davant el Ple de la institució la proposta d'una nova Ortografia de la llengua catalana. A partir d'avui s'entra en la fase de comentaris per part dels membres de l'IEC. S'espera que el Ple l'aprovi oficialment el 17 de novembre i que es comercialitzi a partir del gener del 2017. La nova ortografia, en principi, tindrà una vigència de cinc anys.

El perquè d'un canvi

Fins ara, l'ortografia catalana es guiava, bàsicament, per les Normes ortogràfiques de l'IEC del 1913. El mateix Pompeu Fabra va fer algunes modificacions a l'ortografia fundacional, després de la seva mort es van incorporar més canvis, i a partir de 1983 la Secció Filològica ha anat formulant nova legislació ortogràfica de forma continuada. Fins ara no hi havia cap material normatiu que presentés totes aquestes normes de forma unificada i sistemàtica i la nova Gramàtica vol constituir una eina útil per combatre aquesta dispersió.

Menys accents diacrítics

Una de les mesures més controvertides de la nova Ortografia és la reducció sensible de les paraules que duran accent diacrític. Si fins ara n'hi havia 150, ara la llista queda reduïda a tan sols catorze paraules: bé/be, déu/deu, és/es, mà/ma, més/mes, món/mon, pèl/pel, què/que, sé/se, sí/si, són/son, té/te, ús/us i vós/vos. I, a més a més, aquestes paraules perdran l'accent diacrític quan formin compostos o derivats. És a dir, ni rodamon ni marededeu portarien cap accent.

Més canvis en els compostos

Amb la nova Ortografia variarà l'escriptura d'alguns compostos. Per una banda canviaran alguns compostos que tenen el segon formant iniciat per r. Molts d'ells s'escriuran amb rr. És el cas de totes aquelles paraules que tenen el segon formant que s'inicia pels radicals grecs raqui(o)-, reo-, rin(o)-, rinco-, riz(o)-, rodo-, -rràfia, -rrexi i –rrinc; així, doncs, a partir d'ara cefaloraquidi esdevindrà cefalorraquidi otorinolaringòleg esdevindrà otorrinolaringòleg. També doblaran la r els mots prefixats per cor- o per a- privativa; així, doncs, arítmia esdevindria arrítmia i coresponsable esdevindria corresponsable. I, finalment, també s'escriuran amb rr erradicar errumpent.

Canvis en el guionet

També hi ha canvis importants en els guions en les paraules compostes. S’escriurà un guionet entre el prefix i un sintagma (exdirectora general passa a ser ex-directora general); en els conjunts formats per un substantiu o un adjectiu precedits de l’adverbi no, s’escriu un guionet únicament en els casos lexicalitzats (art no figuratiu passa a art no-figuratiu); s’escriuen aglutinats i sense guionet un sensepapers, a matadegolla i clocpiu, i aglutinats i amb guionet déu-n’hi-do i déu-n’hi-doret.

Menys dièresis

A partir d'ara es suprimirà la dièresi en els derivats cultes acabats en -al. Així, fluïdal esdevindrà fluidalhelicoïdal esdevindrà helicoidal i laïcal esdevindrà laical.

Acceptació de dialectes

La nova Ortografia accepta les formes pròpies de les Illes en la primera persona del present d'indicatiu d'alguns verbs de la primera conjugació. La dels verbs acabats en -enar i -esar serà amb è, amb accent greu (com en el cas de remèn (del verb remenar) o anomèn (del verb anomenar). La dels verbs acabats en -essar serà amb é amb accent agut, com confés, del verb confessar, o ingrés, del verb ingressar. Finalment, la dels verbs acabats en -osar o -ossar serà amb ò amb accent greu, com dispò(de disposar) o impò(d'imposar).

Neologismes

La nova Ortografia accepta entrades noves, com aiatol·là, blog, fitnes, cànnabis, sensesostre... Modifica alguns termes, com sèquia, que esdevé séquia. Estableix alguns topònims i antropònims que fins ara eren conflictius: Montgrony, el Figueró, Rubèn...

Twitter en ebullició

La difusió d'aquestes normes ha provocat ràpides reaccions a les xarxes socials. "A mi la nova ortografia em fa molt mal d'ulls", deia un. Perà també hi havia molts usuaris que donaven suport als lingüistes en el debat: "M'encanta perquè amb la història dels diacrítics i la nova ortografia tothom es creu filòleg. També critiquem diagnòstics mèdics?", preguntava un usuari, i un altre apuntava que "qualsevol indocumentat es creu més llest que l'IEC". 

De la Gramàtica a l'Ortografia

El procés d'elaboració de la nova Ortografia, va associat al de redacció de la nova Gramàtica, que ja està més avançat: avui ha estat ratificada pel Ple de l'IEC i el 23 de novembre arribarà a les llibreries. Aquesta gramàtica, que té valor normatiu, substituirà les normes vigents fins ara, elaborades per Pompeu Fabra i publicades per l'IEC el 1918, fa gairebé un segle. Amb aquesta actualització de la gramàtica catalana, resultat del treball d'un ampli equip de filòlegs, l'IEC vol respondre als canvis que ha experimentat el català amb el pas del temps.

T'ha fet servei aquest article? Per seguir garantint una informació compromesa, valenta i rigorosa, necessitem el teu suport. La nostra independència també depèn de tu.
Subscriu-te a ElNacional.cat