Hi havia música durant la prehistòria? Com sonava? I com la feien? L'arqueòleg francès Jean-Loup Ringot, especialista en pedagogia de la prehistòria ens permet sortir de dubtes amb una demostració que ha dut a terme ell mateix. 

Així ho ha demostrat, amb un litòfon. Es tracta d'un instrument musical rudimentari fet amb pedres, tal com indica la mateixa paraula.

Diverses informacions apunten que a l'antiga cultura xinesa ja es descriuen uns primers instruments fabricats amb pedres. A Europa però no es té constància d'un instrument similar fins a principis del segle XX.