A l'abril, l'Ateneu Barcelonès i el Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA) van impulsar una declaració de Compromís amb el Mecenatge Cultural. En aquest document es demanaven mesures polítiques per impulsar la cultura, i sobretot, per garantir el seu finançament. L'element clau d'aquesta proposta era el suport a aquells particulars i empreses que financessin accions culturals. Ara, l'Ateneu i el CoNCA han presentat 400 adhesions a la Declaració. 153 representen a institucions, algunes d'elles tan rellevants com el Teatre Nacional de Catalunya, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, Verkami, l'Institut d'Estudis Catalans, el Cercle de Lectura de Reus... I les 259 restants corresponen a particulars.

La Declaració

La Declaració reclama un major compromís de les institucions amb la Cultura. En primer lloc reclama que un 2% del pressupost de la Generalitat es destini a finalitats culturals. Però, sobretot, aposta per l'entrada dels capitals privats en el finançament de la cultura. Aquesta "aliança publicoprivada" hauria d'ajudar a la revifada de la cultura catalana.

El model

La Declaració estableix que Catalunya s'hauria de dotar d'una llei equiparable a la dels països avançats del nostre entorn. De fet, el 2015 la Fundació Bosch i Gimpera, a instàncies del CoNCA i amb finançament de la Fundació Banc de Sabadell, va impulsar la redacció d'un estudi sobre el tema: Estat de la qüestió, propostes i recomanacions per al foment del mecenatge i el patrocini cultural a Catalunya. En aquest informe es deixava clar que els implicats en el tema reclamaven incentius fiscals per ampliar el mecenatge. Tot i que es recordava que Catalunya té "competències fiscals limitades", s'instava a incentivar les donacions: se suggeria establir l'exempció de tributar per als beneficiaris de les donacions, i establir deduccions progressives de la quota de l'IRPF als donants. També contemplava la possibilitat d'exonerar de tributar a algunes accions de micromecenatge. En canvi, aquest estudi es mostrava en contra dels avantatges fiscals extraordinaris que el Consell de Ministres atorga a algunes empreses que col·laboren amb les grans commemoracions.

 

Foto de portada: Signataris de la Declaració de Compromís amb el Mecenatge Cultural.