El Govern de la Generalitat ha interposat recurs de reposició davant el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 d’Osca contra la resolució que requereix la Generalitat de Catalunya que comuniqui al Govern d’Aragó, com a molt tard el proper 25 de juliol, la manera en què pensa procedir al trasllat dels béns del Museu de Lleida al monestir de Sixena. En el seu recurs, el Govern al·lega que els béns del Museu de Lleida no poden sortir sense que abans el Consorci del Museu exerceixi el seu dret de defensa. També addueix la impossibilitat del retorn atès que els béns afectats es troben en mans de terceres persones alienes al plet (el Consorci del Museu de Lleida) o la falta de condicions físiques de les instal·lacions de Sixena per rebre els béns.

Petició de suspensió

En aquest sentit, el Govern insisteix a demanar la suspensió de l’execució provisional i que es permeti a dos tècnics designats pel Departament de Cultura que puguin comprovar in situ i informar sobre les condicions en què es troben els béns exposats al públic al Reial Monestir de Santa Maria de Sixena (el recurs informa de múltiples deficiències a la sala i a les vitrines on s'han de dipositar les peces). A més, la Generalitat al·lega la possessió del monestir de Sixena per terceres persones alienes al procés (Comunidad de Belén), i que els béns objecte d’aquesta execució professional conformen una col·lecció que no pot ser disgregada, d’acord amb la Llei Catalana de Patrimoni Cultural. D’altra banda, la Generalitat esgrimeix que, d’acord amb la funció social del Dret de Propietat, li correspon l’exercici de les competències jurídico-públiques sobre els béns procedents de Sixena, atès que són uns béns sotmesos a l’Administració catalana.

Les pintures del MNAC

Aquest recurs fa referència a les peces de Sixena dipositades al Museu de Lleida, però no afecten directament les pintures de Sixena dipositades al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), que estan immerses en un judici molt similar, però pendents d'una altra resolució judicial, amb l'agreujant que el seu trasllat encara és tècnicament més insegur, més perjudicial i més complex.