Durant molt de temps els cuiners reivindicaven la seva tasca com un art, front als que consideraven que era un simple ofici. Ara, han donat un pas més endavant i demanen que s'inclogui la cuina en el camp de la ciència. Reivindiquen que la comunitat acadèmica assumeixi una nova disciplina, la "Gastronomia Científica", que recull els progressos en el camp de la innovació gastronòmica. Aquesta posició és la base del manifest Scientific Gastronomy Barcelona 2019, que han signat xefs, investigadors en cuina i experts en el camp de la gastronomia. Es tracta del document final del Science & Cooking World Congress Barcelona 2019, que es va clausurar ahir a la Universitat de Barcelona, en el marc del III Congrés Català de la Cuina 2018-2019.

Els signants del manifest argumenten que la nova disciplina ("o àmbit de coneixement") ja ha pres forma i ara demanen que sigui reconegut per l'administració, les entitats educatives, el món de l'empresa i la societat en general. Parteixen de la base que la ciència, aplicada a la cuina, afavoreix la innovació culinària, i que això permet "modificar els aliments perquè siguin més adequats per a l'home: bons per menjar, bons per pensar i bons per a la salut".

El manifest reclama que la Gastronomia Científica, "entesa com a ciència culinària i gastronòmica" ha de ser considerada una disciplina nova i independent, i com a tal ha de figurar en els plans d'estudi, fins i tot amb la creació de doctorats específics en aquest camp.