Estic estupenda!, de Raquel Gu (Angle Editorial), és un llibre de vinyetes d'humor destinat a les dones que estan arribant als 40 anys o ja els han depassat. Amb el subtítol Que ja tenim una edat i altres tonteries, Gu planteja l'inexorable pas del temps i com afecta, de forma més especial, les dones. Un llibre que sens dubte tindrà un important nínxol de mercat, perquè les dones llegeixen més que els homes, i les dones de 40 anys formen part dels principals grups lectors.estupenda salut Raquel Gu

Injust

En una societat que venera la joventut i on la mort, la malaltia i la vellesa estan terriblement ocults, complir 40 anys no és còmode, perquè suposa l'evidència que una part important de la vida queda enrere. En una societat masclista com la nostra, aquest trauma encara és més gran per a les dones. No serveix de gaire que els especialistes en autoajuda multipliquin els missatges sobre els avantatges d'arribar als 40 anys. Per a moltes dones el fet de fer-se gran és percebut com una injustícia còsmica.

Afecta a tot

Fer-se gran implica canvis en molts àmbits: en el de la bellesa física (que es va perdent a més o menys velocitat), en el de com s'afronta la vida (la prudència s'accentua), en el de la salut (s'accepta que cal prendre proteccions) i fins i tot en el de les ressaques (que esdevenen autèntiques convalescències). A més a més, l'edat provoca que es replantegi la vida en diversos aspectes: tenir parella, viure sol, l'atenció que es dóna a la imatge... I amb el pas del temps les persones han d'enfrontar-se a un món que no és com el que van conèixer i que se'ls fa estrany: els mòbils, les modes juvenils, les xarxes socials... 

Raquel Gu ironitza sobre aquests fets i ho fa a partir d'un personatge central, que és el seu alter ego, i les amigues d'aquest personatge, dones estereotipades: la hippy, la pija, la ingènua, la lligona, la passota...

estupenda pluja Raquel Gu

Humor, però correcte

La clau d'aquest llibre és la identificació de la lectora amb les protagonistes. No es tracta tant d'un llibre d'humor sobre dones de quaranta anys, sinó d'un àlbum d'humor autocrític per a dones de quaranta anys. L'humor intenta no arribar mai a ferir.

Diuen que arribar als 40 és adonar-se de totes les coses que ja no faràs mai, de totes les il·lusions perdudes. Estic estupenda! és un àlbum creat des dels quaranta, des d'una certa desil·lusió i un cert pessimisme, però intenta transmetre la voluntat de continuar endavant, a través de l'humor.