Les tres Bíblies hebrees més antigues que han arribat a l'actualitat són d'abans de la invenció de la impremta, i per tant són còpies manuals de còpies i d'altres còpies. Les tres que s'han conservat són del voltant del segle X i per tant tenen uns 1.000 anys. Són importants perquè contenen tots els llibres de la Bíblia hebrea, és a dir la Torà (els grans llibres del Pentateuc), els Neviïm (llibres de profetes) i els Quetuvim (escrits). És el que el cristianisme en diu Antic Testament. La Bíblia hebrea en hebreu es diu precisament Tanaq, les inicials de Torà, Neviïm i Quetuvim. 

En realitat s'han conservat textos molt més antics que aquestes tres Bíblies, però, a diferència d'aquestes, només són parts fragmentàries. Aquest és el cas del llibre d'Isaïes, el gran descobriment de les coves del Qumran, que data del 150-100 abans de Crist, i que es conserva complet en rotlle amb algunes parts malmeses. És per tant 1.000 anys anterior a les Bíblies de les quals parlarem. Les tres Bíblies hebrees històriques que han arribat a l'actualitat són les següents:

Còdex de Sassoon

Es calcula que el Codex Sassoon va ser escrit cap a l'any 900 per un escriba jueu a Egipte o al Pròxim Orient, segons les proves de carboni. Ara s'està exposant durant una setmana a Tel Aviv abans de sortir a subhasta el pròxim mes de maig a Nova York, on podria ser venut per 50 milions de dòlars. Al llibre només li manquen 12 pàgines. Va desaparèixer durant més de 500 anys després de la destrucció de la sinagoga de Makisin (avui Markada, al nord-est de Síria) i no es va tornar a trobar fins al 1929. El nom del còdex ve de David Solomon Sassoon (1880-1942), jueu de Bagdad de passaport britànic, que és qui el va adquirir. El Codex conté el sistema de puntuació masorètic, el niqud, que els biblistes jueus van incorporar a l'Edat Mitjana per ajudar a llegir l'hebreu, i també comentaris.

David Solomon Sassoon, jueu de Bagdad
David Solomon Sassoon, jueu de Bagdad

 

 

Còdex sassoon
Còdex Sassoon

Còdex d'Alep

El Còdex d'Alep, que es va escriure cap a l'any 930, es considera el text masorètic més autoritzat. Però va patir els danys d'un incendi que va patir la ciutat siriana d'Alep l'any 1947, i això fa que només 295 de les 487 pàgines originals hagin sobreviscut. Fins a la datació del Còdex Sassoon era el document més antic. Els estudis moderns demostren, i també la tradició rabínica, que és d'una gran qualitat, amb la representació més exacta dels principis masorètics, que també es poden trobar a tot el manuscrit, i contenen poquíssims errors entre els milions de detalls ortogràfics que componen el text.

Còdex Alep
Còdex Alep

Còdex de Leningrad 

El Còdex de Leningrad, que es calcula que és de l'any 1008, és l'únic dels tres que conté integralment tota la Bíblia hebrea, el Tanaq. Ha servit com a text bàsic per a les traduccions modernes de la Bíblia i es troba a la famosa biblioteca pública de Sant Petersburg (Rússia). S'ha reproduït textualment a la Bíblia Hebraica de Rudolf Kittel (1937) i a la Bíblia Hebraica Stuttgartensia (1977), que es pot adquirir amb facilitat. El còdex serveix també com a font perquè els erudits treballin per recuperar detalls de les parts que falten del Còdex d'Alep. També inclou les puntuacions del niqud, i anotacions masorètiques als marges. Conté un manuscrit del 916.

Còdex Leningrad
Còdex Leningrad