Uns resultats mixtos en la sessió d'ahir, deixa les borses europees amb moviments curts.

El dia després de la FED, els mercats de deute europeus van experimentar un lleuger descens de les rendibilitats, ja que la cautela de la institució americana treu pressió al BCE per normalitzar la seva política monetària. Amb només la dada de comandes de béns duradors als EUA el juny que va ser positiu (+6.5% davant +3.9% esperat), el mercat es va mantenir en espera de la bateria de dades macro i de resultats que es publicaran demà.

En el pla dels resultats, encara que el balanç continua sent en mitjana positiu, ahir els resultats van ser mixtos (negatius AstraZeneca, United Parcel, Twitter, Amazon i positius Intel, Basf i Facebook, entre d'altres). La combinació d'aquesta espera de més dades, els resultats mixtos i la volatilitat de l'EURUSD, es va traduir en unes borses europees amb pocs moviments i les dels EUA prenent beneficis des dels màxims assolits en els últims dies.

Avui serà un intens dia d'informació, ja que es presenten nombrosos resultats a Europa i els EUA i a més es publicarà el PIB als EUA, per al que s'espera un creixement trimestral anualitzat del 2,6% davant l'1,4% de l'1 T. També es publicarà la inflació de juliol d'Alemanya, per a la qual s'espera una taxa anual de l'1,5%, davant l'1,6% de juny. A nivell domèstic es publicarà el creixement del PIB del 2 T, situant-se el consens en 3%, igual que en l'1 T, i la taxa d'inflació de juliol per a la qual s'espera estabilitat en l'1,5%. Atesa aquesta quantitat de dades, el lògic serà veure certa volatilitat a les borses durant el dia, encara que el balanç de resultats pot inclinar la balança del mercat en un sentit o un altre.