La tecnologia pot ser una gran aliada en la lluita contra el canvi climàtic. I és que ens pot ajudar a consumir energia de forma eficient i a no malbaratar-ne. Les xarxes elèctriques intel·ligents o smart grids en són un bon exemple. Les smart grids plantegen un nou horitzó on la producció elèctrica s'ajusta a la demanada del consumidor. A més, permeten monitorar i mesurar el comportament elèctric, tot aconseguint així un consum més eficient. 

Ara bé, quina diferència hi ha entre les smart grids i les xarxes elèctriques convencionals? Doncs bé, la principal diferència és que les xarxes elèctriques tradicionals no són capaces d'emmagatzemar l'energia. Així, tota l'electricitat que es genera es consumeix gairebé de forma simultània i no se'n pot estalviar. En canvi, amb les smart grids no es desaprofita energia perquè disposen d'un sistema automatitzat capaç de registrar el consum. Consegüentment, es pot respondre directament a la demanda.

Les smart grids plantegen un nou horitzó on la producció elèctrica s'ajusta a la demanda del consumidor

Les noves tecnologies d'emmagatzematge i monitoratge de les smart grids proporcionen a la ciutadania un autoconsum més gran i, de retruc, una major eficiència. Però els beneficis no acaben aquí. Si es produeix una interrupció en el servei, la restauració es pot realitzar de forma més ràpida.

BarcelonaPexels
Fotografia de la ciutat de Barcelona/ Pexels

A més, es redueixen els costos d'operació, fet que pot reduir el preu final del subministrament. Per acabar-ho de reblar, hi ha una major integració de sistemes que funcionen mitjançant energies renovables.

Un ús més responsable dels recursos disponibles i un major control dels nostres hàbits de consum, aquests són els elements clau que facilitaran l'arribada d'un sistema de distribució elèctric intel·ligent.

Pla Ciutat Barcelona, millores i avenços en el sistema elèctric

El servei de subministrament intel·ligent ja ha arribat a Barcelona. Amb el nou Pla Ciutat de Barcelona, es pretén avançar cap a una Barcelona amb un sistema de distribució elèctric intel·ligent, en la direcció de les smart grids. Així, comencen una sèrie de remodelacions i transformacions en la xarxa elèctrica barcelonina que han de millorar el servei i acostar la ciutat a l'avantguarda de les ciutats modernes.

Amb el nou Pla Ciutat de Barcelona es remodela i modernitza la xarxa elèctrica per millorar-ne el servei

D’entrada, el nou Pla Ciutat Barcelona reforça el subministrament als deu districtes de la capital catalana. A més, en el marc de les smart grids, impulsa l’electrificació de la demanda, un aspecte clau en el procés de descarbonització. Aquest Pla, acordat entre Endesa i l’Ajuntament de Barcelona, té una inversió de 47,6 milions d'euros, aportats íntegrament per la companyia. Així doncs, el nou pla vol millorar la qualitat del servei i acompanyar Barcelona en la seva transformació energètica.

Millorar el sistema elèctric de Barcelona

Concretament, el Pla contempla accions estructurals com ara la renovació i ampliació d’infraestructures, amb l’objectiu millorar el subministrament elèctric. També preveu accions per abordar la transformació elèctrica que els nous temps exigeixen. En aquest sentit, es preveu dotar les infraestructures elèctriques dels darrers avenços tecnològics per fer la transició de la xarxa elèctrica actual a la digital de manera progressiva i guanyar, així, en seguretat i fiabilitat. 

ParMTreformatEndesa
Maquinària de subministrament elèctric/ Endesa

Els especialistes apunten que en els anys vinents es produirà una electrificació de l’economia. En aquest context, la corporació treballa amb la finalitat de reforçar les instal·lacions davant de l’increment de demanda que pugui produir-se en el futur. Es creu que el consum elèctric produït a partir de fonts renovables creixerà per aconseguir la neutralitat de carboni que vol assolir la Unió Europea. I Barcelona ha d’estar a l'altura de les circumstàncies. Una ciutat intel·ligent necessita un sistema elèctric intel·ligent.

Principals eixos d’actuació del Pla de Ciutat

Pel que fa a les infraestructures d'alta tensió, amb el nou pla Ciutat de Barcelona es renoven 5 km del cablejat subterrani de 110 kV que uneix les subestacions de Sants, Hostafrancs i Mata, i de cara al 2023 el tram final, de 2,4 km, que uneix Collblanc amb Les Corts. Igualment, s’estendran fins a 3 quilòmetres de noves línies d’alta tensió. També es renovarà tecnològicament les instal·lacions d’11 kV de la subestació de Sant Andreu, i la de 25 kV de les subestacions de l’Hospitalet, Besòs i Trinitat.

A banda d’aquestes accions singulars, aquest 2022 també hi ha previst un Pla de Digitalització, amb termografia online, a les subestacions de Mata, Hospitalet, Facultats i Penitents, i un Pla de Sensorització a la de Vilanova.  Val a dir que algunes d’aquestes infraestructures no pertanyen a la ciutat de Barcelona sinó que estan a municipis limítrofs, però també alimenten clients de la capital. 

Subestacions Endesa
Mapa de les principals subestacions elèctriques on es faran actuacions aquest 2022/ Endesa

Respecte als equipaments de mitjana tensió, es renovaran i ampliaran 300 centres de transformació amb la instal·lació de cabines que permeten incrementar la seguretat, la fiabilitat i el telecontrol, així com el canvi de transformadors. Així mateix, s’estendran 44 nous quilòmetres de línies de mitjana tensió. En paral·lel, està previst telecomandar 202 centres de transformació i sensoritzar-ne 1.204 arreu. I pel que fa a la baixa tensió, es preveu dur a terme 140 actuacions als deu districtes encapçalats per Ciutat Vella, seguits per Sants-Montjuïc i Nou Barris.

BaixatensióEndesa
Ubicació dels principals punts on s’actuarà a la xarxa de baixa tensió de la ciutat/ Endesa

Introducció de noves tecnologies

En la incorporació de noves tecnologies destaca l’automatització de la xarxa de mitjana tensió mitjançant la instal·lació de nous sistemes de telecomandament, és a dir, de dispositius d’actuació remota que permeten controlar i maniobrar la xarxa a distància, des del Centre de Control. Aquesta característica fa que el temps de resposta sigui molt més ràpid en cas d’una eventual incidència, ja que agilitza la localització de l’avaria alhora que permet la maniobra de la xarxa a distància sense desplaçar-hi personal amb l’objectiu d’alimentar els clients per vies alternatives, sempre que això sigui possible.

En la incorporació de noves tecnologies destaca l’automatització de la xarxa de mitjana tensió 

D'altra banda, cal esmentar que enguany s’instal·laran 202 nous telecomandaments, de manera que Barcelona comptarà amb un alt percentatge d’automatització de la xarxa. A finals del 2022 la previsió és arribar a tenir automatitzades un 35,7% de les instal·lacions, el doble que la mitjana estatal. De fet, l’any 2016 es va posar en marxa un pla específic d’automatització sostingut, que ja porta una inversió de gairebé 26 milions d’euros. 

DigitalitzacióEndesa
Percentatge de la digitalització de la xarxa elèctrica per districtes/ Endesa

Implementació sistema LARS

La implementació del sistema LARS (Localització d’Avaries i Reposició del Subministrament), és cabdal pel procés de digitalització, ja que es tracta d’un sistema automàtic que funciona quan es produeix una incidència com si fos un operador virtual, de manera que des del mateix sistema del Centre de Control es realitzen automàticament les maniobres necessàries a la xarxa per aïllar incidències i reposar el subministrament de forma més ràpida. 

La implementació del sistema LARS és cabdal pel procés de digitalització de la xarxa de subministrament elèctric

Així, LARS s’encarrega de gestionar els telecomandaments i està previst que en el futur es pugui fer molt més, ja que ja s’està treballant per integrar dades històriques, mapes d’obres als carrers i previsions meteorològiques, entre d’altres, per tal que el sistema pugui determinar amb major precisió i rapidesa en quin punt d’una línia s’ha produït una incidència i així poder actuar més ràpidament en cas d’incidències produïdes per exemple, per tempestes.

SEL'HospitaletEndesa
Un operari treballant/ Endesa

La sensorització de centres de transformació de mitjana tensió permet obtenir i gestionar dades sobre els elements de la xarxa elèctrica. Actualment, aquests dispositius permeten definir alarmes i serveis push d’enviament, així com tenir un registre històric de mesures captades i alarmes generades, mentre que s’està treballant en altres funcionalitats que permetran supervisar dades en temps real, tenir un balanç d’energia i, en cas d’incidències, estimar el tram afectat i facilitar la revisió o l’operació. Així, amb aquesta digitalització es podrà tenir més control sobre el frau elèctric, sobrecàrregues i incrementar l’eficiència i l’automatització de les infraestructures.

Manteniment de la xarxa elèctrica

El manteniment de la xarxa elèctrica, mitjançant el qual totes les instal·lacions estan en constant inspecció i revisió. Es tracta d’un pla amb predictiu, preventiu i correctiu de les subestacions i centres de repartiment que alimenten la ciutat de Barcelona, les seves línies d’alta, mitjana i baixa tensió, així com els seus respectius centres de transformació. Aquest 2022 està previst revisar 2.781 centres de transformació i 37 quilòmetres de línies.