­­­L'acte de lliurament de premis Fundació "la Caixa" a la Innovació Social 2021, ha estat presidit per la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, i pel director general de la Fundació "la Caixa", Antonio Vila, a CaixaForum Madrid.

Respostes eficaces davant dels nous reptes socials

El lliurament de la VI edició dels Premis a la Innovació Social 2021 del Programa d'Ajuts a Projectes d'Iniciatives Socials reconeix projectes innovadors que van ser seleccionats en les convocatòries de l'any 2019. En aquesta edició s'han pogut avaluar el desenvolupament final del projecte i el seu impacte aconseguit. El 2019, el Programa va invertir més de 17 milions d'euros i va influir en les 268.231 persones beneficiàries a tot Espanya, a través dels 736 projectes en col·laboració amb entitats socials.

El 2020 es van seleccionar 995 projectes amb una inversió de 26,1 milions d'euros per a 281.647 persones destinatàries.

Aquests guardons suposen un reconeixement especial a les entitats que van desenvolupar, a partir d'aquest programa, projectes que aporten respostes eficaces, eficients, sostenibles i justes davant els complexos reptes socials que afronta la societat.

contorn urbà 048

El jurat que ha valorat aquests premis està compost per representants del tercer sector, de centres d'investigació i docència de l'àmbit social, l'Administració, la Fundació "la Caixa" i mitjans de comunicació. Els projectes s'han seleccionat a partir del grau d'innovació, l'impacte de la iniciativa, el monitoratge i avaluació, el seu potencial d'escala i la sostenibilitat econòmica. Projectes innovadors que milloren, reinventen, complementen o transformen solucions actuals, que relaciona el problema social que vol afrontar el projecte amb les activitats proposades, utilitzant sistemes i eines per provar els resultats esperats i impactes de la iniciativa, que comptin amb una facilitat de transferència i adaptació de la innovació a contextos diferents i valorant que pugui generar ingressos sense dependre d'una única font de finançament.

En total, en aquesta edició es van presentar 57 candidatures i, d'aquestes, s'han seleccionat 10 guanyadors que rebran un premi de 15.000 euros cada un, i tres accèssits de 5.000 euros cada un. Aquestes aportacions econòmiques extra se sumen al finançament que aquests projectes ja van rebre el 2019 en el moment de ser seleccionats per les convocatòries socials de la Fundació "la Caixa".

Les entitats premiades realitzen la seva tasca social a Andalusia (1 premi, a Sevilla); Castella i Lleó (1 premi, a Salamanca); Catalunya (3 premis, a les províncies de Barcelona, Tarragona i Lleida); Comunitat Valenciana (1 premi, que actua a les províncies de València i Castelló); Extremadura (1 premi, a Badajoz); Galícia (1 accèssit, a Pontevedra); Madrid, (3 premis i 1 accèssit); i País Basc (1 accèssit que actua a Àlaba, Guipúscoa i Biscaia). L'acció de tots aquests projectes arriba a prop de 8.000 beneficiaris.

La distribució per àmbits dels projectes guardonats és la següent: interculturalitat i acció social (6 projectes), inserció sociolaboral (2 projectes), lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social (2 projectes), acció social en l'àmbit rural (2 projectes) i habitatges per a la inclusió social (1 projecte)

dones sembrant igualtat 038

Els 13 projectes guardonats dels Premis Fundació "la Caixa" a la Innovació Social 2021

GUANYADORS

MODUL: construir comunitat des de la regeneració urbana

Fundació Contorno Urbano - L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Laboratori ciutadà per a l'anàlisi, el disseny i la recuperació d'un solar abandonat en un parc i centre ecològic cultural al servei de tota la comunitat i entitats del territori. La creació d'un espai públic verd i un equipament autogestionat busca donar resposta a les mancances d'espai en un barri molt densament poblat. El procés situa les persones en el centre del disseny urbà, involucrant tant veïns com de múltiples altres organitzacions que treballen en la zona. Els espais generats són polivalents i amb capacitat de ser utilitzats per escoles, organitzacions i individus, enfortint vincles comunitaris i construint ciutats més resilients i solidàries.

YMCA – Badajoz

Aprenem junts: atenció a la infantesa i joventut vulnerable i les seves famílies - Badajoz

El projecte proposa la tecnologia, robòtica i metodologia STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) per millorar la motivació i els resultats acadèmics d'alumnes amb risc de fracàs escolar. La robòtica educativa té potencial per complementar i millorar les respostes educatives existents i promoure el desenvolupament cognitiu, ensenyant l'ús de codis que facilitin la comprensió de textos i la seva aplicació a problemes reals. Així mateix, incrementa l'autoestima i promou el treball col·laboratiu.

Igualando al Sur

Associació Entre Amigos de Sevilla - Sevilla

Aquest projecte d'intervenció comunitària promou la col·laboració públic-privada i l'apoderament i la participació ciutadana per a la cura, la reforma i la recuperació dels espais comuns i serveis públics i privats en situació d'abandonament. Per millorar la convivència, es realitzen dos tipus d'intervenció: i) Dinamització i apropiació progressiva del carrer a través del joc amb infantesa, i ii) Suport a l'enfortiment d'estructures veïnals per realitzar intervencions de millora d'hàbitat (pintar façanes, instal·lar baranes, etc.), així com per formalitzar processos de presentació d'incidències concretes a l'Administració Pública.

igualant el sud 017

Dones sembrant igualtat en l'àmbit rural

Associació Garaldea - Morata de Tajuña y Chinchón (Madrid)

Treballen per generar nous grups de dones en l'entorn rural com agents de prevenció de la violència de gènere i promoció de la salut integral utilitzant eines com el teatre social o l'escriptura creativa. Utilitzen una metodologia integral, intergeneracional i intercomunitària i s'intervé de manera transversal amb perspectiva de gènere, combinant activitats de salut, cultura i memòria. Busquen posicionar i reivindicar el femení en zones on les dones han estat i continuen sent històricament relegades, apoderant les dones i convertint-les en agents comunitaris de canvi.

Programa Context (Investigació, Formació, Intervenció i Prevenció de la Violència de Gènere a través del treball amb l'agressor)

Associació PSIMA (Professionals Socials en la Intervenció del Maltractament) - València, Castelló de la Plana i Gandia

Intervenció psicosocial amb homes agressors mitjançant el disseny, aplicació i avaluació d'un Pla Motivacional Individualitzat (PMI). Introdueixen com a element nou l'atenció específica de problemes de consum de drogues i alcohol (CPAD) juntament amb la VdG. Plantegen l'abordatge mitjançant un enfocament preventiu i són pioners en integrar a la intervenció ambdues problemàtiques (CPAD i VdG) per reduir la probabilitat d'abandonament de la intervenció i evitar el risc de reincidència.

Mentoria per la inclusió

Associació Quilòmetre Zero en col·laboració amb Associació Punt de Referència - Barcelona i Tarragona

Avaluació i sistematització de models de transferència de coneixement i bones pràctiques sobre processos de mentoria social per promoure l'autonomia i emancipació de joves tutelats i ex tutelats, a fi de donar eines efectives i innovadores i millorar competències de professionals i persones voluntàries. Els marcs i manuals per assessorar el disseny i la implantació de projectes de mentoria social es desenvolupen a través de dues línies d'acció: i) De la pràctica a la teoria: supervisió d'activitats, avaluació, sistematització i elaboració de guies didàctiques per formar nous professionals; ii) De le teoria a la pràctica: formació per a nous professionals incloent necessitats específiques detectades (joves sense llar, amb problemes de salut mental, etc.) i noves eines.

mentoria per la inclusio 019

Donem Vida al Bosc – Inserció Socio Laboral a través de la gestió forestal sostenible al Pirineu

Fundació Privada Integra Pirineus - Fígols i Alinyà (Lleida)

Integració laboral per a persones en situació d'exclusió, discapacitat o problemes de salut mental i la seva capacitació per a la gestió forestal sostenible dels boscos del Pirineu que, actualment, es troben en una situació d'abandonament i alarma pel perill que suposen els possibles incendis. El treball que fan els beneficiaris consisteix a desbrancar arbres talats, triturant la matèria primera per crear estelles que són transportades a les calderes de la comarca i voltants, o que són absorbides pel subsol afavorint la biodiversitat i la prosperitat del bosc. Els beneficiaris tenen un seguiment a nivell social per tal de detectar les seves necessitats i brindar-los les competències que requereixin per a la incorporació al mercat laboral ordinari.

"Empleando a medida". Un projecte d'Inserció laboral sostenible en el medi rural per a persones amb discapacitat

Servicios e Iniciativas Laborales S.L. - Calzada de Valdunciel (Salamanca)

La intervenció aborda la inserció laboral de col·lectius amb discapacitat generant un nou nínxol d'ocupabilitat que contribueix a dinamitzar zones rurals, activant l'economia mentre es preserva el medi ambient. El plantejament proposat rau a capacitar persones amb discapacitats per a la gestió sostenible de les restes vegetals generades per les podes i estassades: utilitzant màquines "biotrituradores" gestionades pels i les beneficiàries, es reemplacen les cremes tradicionals per un sistema de creació d'abonament natural.

Empreses compromeses i responsables amb la inserció laboral de persones amb el VIH i altres col·lectius en situació d'exclusió social.

Trabajando en Positivo - Madrid

Suport a empreses per integrar la inserció laboral de persones amb el VIH a les seves accions de Responsabilitat Social Corporativa, mitjançant diverses vies de col·laboració complementàries. Les seves accions incideixen sobre preconceptes i estigmes que generalment es tenen sobre persones amb el VIH, alhora que canvien percepcions molt inserides en l'imaginari col·lectiu evitant la perpetuació de la discriminació cronificada. Al seu torn, es combinen campanyes de comunicació i sensibilització amb les accions d'incidència política, l'objecte de les quals rau a aconseguir canvis legislatius concrets vinculats a l'ocupació pública i privada.

Tardes de Garatge

Associación Garage - Madrid

Projecte de lleure educatiu i terapèutic que connecta a adolescents amb professionals de la pedagogia i de la música rap, generant una obra musical innovadora, educativa i amb capacitat de sensibilització social. Utilitzen les xarxes socials com a eina i plataforma per a la difusió de continguts del programa i de missatges positius fàcilment digeribles per la joventut. Al posar joves en situació de vulnerabilitat com a referents i altaveus sobre problemes que afecten els seus contemporanis, els apoderen i converteixen en part de la solució. Així mateix, treballen al costat de diverses institucions públiques, privades i acadèmiques.

garatge 033

ACCÈSSIT

Mugetatik haratago. Més enllà de les fronteres

Fundación ALBOAN - Bilbao, Sant Sebastià, Vitòria-Gasteiz i Azpeitia

Proposta d'educació intercultural per propiciar canvis culturals i sistèmics mitjançant experiències vivencials en les quals joves i professors de secundària experimentin les dificultats de les persones migrades i refugiades en la fugida, trànsit i arribada a les seves destinacions. L'estratègia d'innovació educativa vivencial es complementa amb activitats per a familiars i dirigides a la ciutadania general, a fi d'augmentar coneixements, transformar percepcions i creences, i millorar actituds i competències per a l'acollida i convivència intercultural. Tot això, realitzat juntament amb persones migrades i refugiades de l'entorn de les comunitats educatives formals.

La Morada Housing First per a dones sense llar

AIRES (Asociación para la Inclusión Residencial y Social) - Madrid

Aquest projecte aborda una metodologia "Housing First" especialitzada en dones que han passat per situacions de trauma i violència. Així, afronta un doble repte: d'una banda, el sensellarisme a través de l'habitatge individual sense límit de temps i acompanyat de suports personalitzats i especialitzats. D'altra banda, centren aquests suports en afrontar els traumes de dones supervivents de violència. D'aquesta manera, introdueixen l'enfocament de gènere com a element nou que complementa les respostes existents.

aires espai actives madrid 32

Guindastres

Plan Comunitario de Teis - Vigo

Coordinació i creació de serveis, recursos i plataformes per enfortir bases comunitàries, generar noves dinàmiques de col·laboració i habilitar el treball conjunt de tots els actors involucrats en el desenvolupament de menors en risc d'exclusió, incloent agents socials, famílies i els mateixos beneficiaris. El treball conjunt d'actors poc habituats a això, i el seu apoderament, es converteix en el motor per garantir intervencions transversals i minimitzar així les situacions d'exclusió socioeducativa dins de la comunitat de Teis. L'enfocament és preventiu i holístic, i aborda diferents àrees interrelacionades de l'àmbit socioeducatiu de menors: canvis curriculars, alimentació escolar, àrea lúdica, normes de convivència, etc.