La Diputació de Barcelona (DIBA) i els Consells Comarcals de la demarcació de Barcelona han unit forces per ajudar els municipis en matèria d’arquitectura, enginyeria, administració digital, transparència i en funcions reservades a funcionaris de l’administració local amb habilitació nacional. Aquest suport econòmic de la Diputació s’ofereix als municipis de fins a 5.000 habitants, que representen més de la meitat dels ajuntaments de les comarques de Barcelona.

L'aposta de la Diputació de Barcelona per posar fi a la manca de dotació de personal qualificat rau en el fet que a les sis comarques de la demarcació de Barcelona amb municipis menys poblats, el Berguedà, Osona, l’Anoia, el Bages, l’Alt Penedès i el Moianès, pràcticament la majoria dels ajuntaments tenen vacants els llocs de secretari-interventor, arquitecte i/o enginyer.

La DIBA i els Consells Comarcals impulsen un programa per posar fi a la falta de personal qualificat als ajuntaments amb menys habitants de les comarques de Barcelona

El suport de la Diputació als Consells Comarcals ha permès al llarg d’aquest any ampliar a més del doble el nombre d’arquitectes i enginyers dels governs comarcals que s’hi han acollit. Tot i això, s’ha demostrat, encara més, la manca de personal qualificat per al càrrec de secretari-interventor, fet pel qual la Diputació de Barcelona està treballant en altres programes que impulsin la captació de talent nou per a les administracions públiques.
 

HombreArquitectura
Un arquitecte treballa/ Shutterstock

D’altra banda, també ha quedat palesa la dificultat de captar aquest talent, en algunes comarques més que en d’altres. Amb aquest suport al territori, la voluntat de la DIBA no és només resoldre la falta de provisió d’aquests treballadors al servei dels governs locals, sinó també treballar per captar talent jove i proper al territori que, degudament format i sota la coordinació tècnica de la Diputació, contribueixi a la viabilitat del programa de dotació de personal qualificat.

Els municipis més petits de 5.000 habitants representen més de la meitat dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona

Avui dia, es duen a terme accions per resoldre aquesta mancança que afecta directament la gestió municipal i, sobretot, la qualitat del servei prestat, i es dona resposta a una reclamació històrica dels ajuntaments. Tot plegat es fa des de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la DIBA que encapçala el diputat Josep Arimany.

La cohesió territorial i la cohesió social han d'anar totalment lligades, aquesta és l'aposta que fa la Diputació de Barcelona de la mà dels Consells Comarcals. I un dels eixos principals de la cohesió territorial és que, visqui on visqui la ciutadania, ha d'haver-hi al seu costat un ajuntament que presti serveis de qualitat amb la diligència més gran possible.

La cohesió territorial i la cohesió social han d'anar totalment lligades

Transformació digital

Més enllà de la dotació de personal qualificat, la Diputació de Barcelona treballa també per a la implantació de l’ús de mitjans electrònics en els procediments administratius, fet que suposa nou repte per als ajuntaments. Consegüentment, s’aposta per donar suport als ajuntaments en els processos de digitalització, ja sigui en l’àmbit dels circuits interns i també en la seva relació amb la ciutadania.

Certament, l'actual context d'implantació tecnològica en gairebé tots els aspectes del dia a dia de les persones, ha evidenciat que les solucions tecnològiques són absolutament imprescindibles en l’organització municipal i en la manera en com es relacionen administració i ciutadania.

Les solucions tecnològiques són absolutament imprescindibles en l’organització municipal

Mantenir uns serveis de qualitat

Amb tot, la missió de la Diputació de Barcelona té com a principal objectiu mantenir uns serveis de qualitat per a tots els habitants de la demarcació, amb independència del municipi on visquin. El compromís ferm de la Diputació és donar suport i assistència a tots els ajuntaments perquè puguin prestar els seus serveis amb les millors garanties i condicions, especialment els dels municipis més petits.

Es detalla més informació sobre el pla d'ajut de la DIBA i els Consells Comarcals als municipis de la demarcació menys habitats aquí.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’Agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

 

Imatge principal: Una arquitecta treballa/ Shutterstock