La Planta de Regasificació de Enagás a Barcelona i el Port de Barcelona formen part del projecte 'Core LNGas hive', que busca desenvolupar una cadena logística integrada, segura i eficient, per al subministrament del gas natural liquat (GNL) com a combustible al sector del transport, especialment marítim, a la península Ibèrica.

En concret, les activitats del projecte en la planta de regasificació i el port de Barcelona consisteixen a estudiar la viabilitat del subministrament de GNL dins del port a través d'alternatives, com un remolcador amb motor a GNL, elements flexibles com mànegues al moll petit d'amarratge, o una unitat mòbil tipus contenidor per subministrar electricitat generada per GNL als ferries en la seva estada al port, entre altres. Core LNGas hive promourà l'ús d'aquest combustible alternatiu no només als vaixells, sinó també a les zones portuàries, i contribuirà a la descarbonització dels corredors europeus de la Mediterrània i de l'Atlàntic.

El projecte busca desenvolupar una cadena logística per al subministrament del gas natural liquat com a combustible

El projecte, coordinat per Enagás, companyia certificada com TSO independent per la Unió Europea, i liderat per Ports de l'Estat, el formen 42 socis d'Espanya i Portugal i compta amb 25 subactivitats (14 estudis i 11 estudis amb projectes pilot). El pressupost total ascendeix a 33,3 milions d'euros i es preveu que la seva execució s'estengui fins al 2020. Aquesta és una iniciativa cofinançada per la Comissió Europea, a través del mecanisme Conectar Europa (CEF) de la convocatòria de Transporte, per a l'impuls del gas natural liquat (GNL) com a combustible. A més d'Enagás, altres entitats que participen en el projecte són Gas Natural Fenosa, CEPSA, Autoritat Portuària de Barcelona, HAM, Suardiaz, Idiada, TCB, BEST i UTE. En aquest context, la península Ibèrica compta amb una posició geoestratègica i unes infraestructures gasistes clau per consolidar-se com a referent europeu en gas natural liquat (GNL).

Barcelona com a hub de distribució de GNL a la Mediterrània

Tant el Port de Barcelona com Enagás estan apostant de manera decidida pel gas natural amb la idea de desenvolupar la cadena de subministrament necessària per convertir el Port de Barcelona en un hub de distribució de GNL a la Mediterrània. Les dues entitats han firmat un conveni per potenciar el GNL com a combustible. Especialment als països del nord d'Europa, on la normativa obliga els vaixells a utilitzar combustibles menys contaminants, el GNL està sent reconegut i potenciat com a alternativa real i sostenible davant els carburants convencionals per al transport.

"El GNL és l'única solució comercialment viable a gran escala per assolir les reduccions d'emissions necessàries, sense necessitat d'invertir en costosos equips de tractament de gasos d'escapament", assenyala el president d'Enagás, Antonio Llardén, al seu web. "Es tracta d'una tecnologia segura, àmpliament provada i competitiva en costos". L'existència d'infraestructures de subministrament de GNL al Port de Barcelona és una condició imprescindible per potenciar l'ús d'aquest producte com a combustible alternatiu de transport. Amb això, el gas natural permetrà la reducció de gasos contaminants i partícules en suspensió per millorar de la qualitat de l'aire de l'entorn i de la ciutat.

Les claus del GNL

Què és el gas natural liquat?

El gas natural liquat (GNL) és gas natural que s'ha processat per ser transportat en estat líquid, i ocupa fins a 600 vegades menys espai. El GNL es transporta en vaixells especials anomenats metaners a 160 sota zero. El GNL és inodor, incolor i no és tòxic.

Per què el gas natural és una alternativa per al transport?

L'ús del gas natural permet reduir les emissions de CO2 entre un 30 i un 50% respecte a altres combustibles fòssils més contaminants, com el fuel-oil o el carbó. A més, permet reduir aproximadament un 90% les emissions d'òxids de nitrogen (NOx) i elimina pràcticament l'emissió de partícules sòlides i òxids de sofre, contribuint significativament a la millora de la qualitat de l'aire a les ciutats. A més, l'ús de gas natural en transport terrestre permet reduir el cost per quilòmetre entre un 30% i un 50% respecte al dièsel i la gasolina.

Què és una planta de regasificació?

Una planta de regasificació és una instal·lació industrial en la qual es rep el GNL en vaixells metaners per al seu emmagatzemament i posterior regasificació. Ja en estat gasós, el gas natural s'injecta a la xarxa de gasoductes.

Quina funció compleix una planta de regasificació?

La Planta de Regasificació de Barcelona compleix una funció estratègica en el Sistema Gasista, ja que pot rebre gas natural de diversos orígens a través de vaixells metaners, cosa que permet al país comptar amb un subministrament molt diversificat.