El gas natural liquat (GNL) és l'única alternativa realista per millorar la qualitat de l'aire en el sector marítim i en l'entorn portuari. Està compost principalment per metà, la molècula d'hidrocarbur més simple, que dota el gas natural d'avantatges significatius en seguretat i reducció d'emissions davant altres combustibles fòssils. A més, és un sistema molt beneficiós perquè ajuda al procés de descarbonització dels vaixells mitjançant la reducció de les emissions dels seus motors de gas.

Aquesta alternativa genera al voltant d'un 30% menys d'emissions de CO2 que el petroli i els seus derivats

En concret, redueix en un 80-90% els òxids de nitrogen (NOx), un 20-30% les de diòxid de carboni (CO2) i pràcticament un 100% les d'òxids de sofre (SOx) i les partícules, en comparació amb els combustibles tradicionals.

La terminal de GNL de Barcelona és la més gran d'aquest tipus a Espanya

Planta Enagas

Terminal de GNL de Barcelona - Enagás

La península ibèrica té un paper fonamental a causa de la seva fortalesa en GNL, dels nous serveis oferts en les seves plantes de regasificació i de la seva posició geoestratègica com a punt d'encreuament rellevant en les rutes marítimes globals.

Ara per ara la terminal de GNL de Barcelona és la més gran d'aquest tipus a Espanya, amb una capacitat d'emmagatzemament de 760.000 m3 i una capacitat de regasificació d'1.950.000 m3 (n)/h.

El 2017 va ser la terminal que va rebre més operacions de descàrrega de GNL (74), de vaixells de 8 països diferents

També és una instal·lació important per reforçar la seguretat de proveïment del país: el 2017 va ser la terminal que va rebre més operacions de descàrrega de GNL (74), de vaixells de 8 països diferents.

Barcelona, un paper clau al mapa internacional

La terminal de gas natural liquat de Barcelona, la primera d'Europa continental, es va posar en servei el 1969. Inicialment aquesta instal·lació subministrava gas a la ciutat de Barcelona i més tard a la resta de la península. Avui dia exerceix un paper clau en el mapa internacional del GNL.

La planta ha aprofitat la seva gran experiència i ha estat pionera en tota la innovació i nous serveis que aporten valor afegit a la cadena de valor del GNL. A més de la càrrega de camions cisterna i altres serveis tradicionals, s'ha adaptat tècnicament per oferir altres serveis logístics innovadors, com ara operacions de recàrrega, a petita escala, distribució de GNL per tren i proveïment de GNL com a combustible. Això ha permès passar d'una planta tradicional de GNL a una terminal multimodal. Aquesta terminal de GNL la fa anar el gestor del sistema de la xarxa de transport, Enagás.

S'ha evolucionat d'una planta tradicional de GNL a una terminal multimodal

Darrere d'aquesta infraestructura hi ha una història de gairebé 50 anys, en els quals s'ha convertit en un referent en seguretat, respecte al medi ambient i, a més, en un impulsor de la innovació.

El projecte CORE LNGas hive

Enagás està coordinant el projecte CORE LNGas hive, cofinançat per la Comissió Europea i liderat per Puertos del Estado per impulsar l'ús del GNL com un combustible més sostenible en el sector del transport, especialment el marítim.

Barcelona és una de les principals àrees on s'implementen els desenvolupaments del projecte, tals com l'adaptació del moll de pilons petit per subministrar directament GNL als vaixells propulsats per aquest combustible, l'estudi de viabilitat d'un remolcador propulsat per GNL, una barcassa per al proveïment de combustible GNL dins del port i el disseny d'un equip que proporciona el subministrament d'energia elèctrica necessari en un vaixell a través d'un generador alimentat amb GNL, que permetrà reduir les emissions a l'atmosfera en un port clau com Barcelona.

Una altra iniciativa inclosa en el projecte CORE LNGas hive és l'adaptació d'una straddle carrier (equip mòbil especial per transportar contenidors ISO. S'utilitza per manipular els contenidors dins de les terminals de contenidors de ports, carregant, descarregant i apilant els contenidors) a gas natural al Port de Barcelona que té la participació de la terminal de contenidors del Port —APM Terminals Barcelona— que cedeix la màquina.

Transformació del motor a gas de la straddle carrier - CORE LNGas hive

Consisteix en la modificació dels motors de la straddle carrier de dièsel perquè puguin funcionar amb gas natural (motors dual fuel o motors 100% gas) i la incorporació dels tancs corresponents de GNL. És un projecte pioner en les terminals de contenidors de la Mediterrània.

El Port de Tarragona, soci del projecte

D'altra banda, el Port de Tarragona, com a soci del projecte CORE LNGas hive, ha desenvolupat l'estudi d'enginyeria de l'adaptació d'una locomotora del port alimentada per dièsel a GNL. Aquesta iniciativa prepara el camí cap a la introducció del GNL com una alternativa més sostenible a la tecnologia dièsel actual al Port de Tarragona.

Aquests desenvolupaments estan d'acord amb la Directiva de la UE 2014/94 sobre el desplegament de la infraestructura de combustibles alternatius (Clean Power for Transport) i les regulacions de l'OMI (Organització Marítima Internacional).