El Departament d'Educació començarà a abaixar les ràtios a les aules, una reducció que s’inicia el curs vinent escolar 2022-2023 als grups d’Infantil 3 (I3), que de forma generalitzada tindran 20 o menys alumnes per aula, i que progressivament s’anirà desplegant a la resta de cursos. Una mesura que s’implanta per primera vegada, amb l’objectiu que el 2030 es redueixin les ràtios a totes les aules i tenir menys alumnes a les classes d’escoles i instituts. Així, el proper curs tindrà menys alumnat, més grups, més mestres i menys nens i nenes per aula.

La reducció de ràtios a I3 suposa una millora pedagògica, atès que és en les edats més primerenques on la reducció té major incidència en l’alumnat, i també presenta beneficis pel professorat i pel sistema educatiu. Pel que fa a la reducció de ràtios per sota de 25 alumnes per aula, ho han aplicat el 99% dels públics i de forma voluntària el 73% dels grups concertats. I en un 86% dels grups d’I3 de l’escola pública i en un 37% dels grups de la concertada, la ràtio serà de 20 o inferior.

Un ensenyament més individualitzat afavoreix l’atenció a les necessitats de l’alumnat, sobretot en els moments en què poden aparèixer dificultats. La ràtio baixa també implica una millora per al professorat, que pot disposar de més oportunitats per desenvolupar noves metodologies. El sistema educatiu també es veu beneficiat, atès que la detecció precoç de les necessitats d’aprenentatge pot preveure abandonaments futurs.

Departament d'Educació (3)

Font: Departament d'Educació

Baixen els alumnes, creixen els grups

El proper curs s’oferiran a I3 un total de 3.113 grups entre escola pública i concertada, 25 grups més que l’any anterior, i a 1r d’ESO un total de 2.968 grups, 26 grups menys que el passat curs.

En comparació amb l’any anterior, el Servei d’Educació de Catalunya ofereix a I3 un 8% més de grups malgrat que l’alumnat disminueix en un percentatge del 6%, prop de 3.500 alumnes menys. Això és possible per la reducció de les ràtios. Davant la circumstància de davallada d’alumnat, el Departament d'Educació no redueix els grups sinó que els incrementa disminuint el nombre d’alumnes per aula. A 1r d’ESO la previsió és de 2.000 alumnes menys, i la disminució de grups és només de 26 grups.

Novetats en centres

Pel curs 2022-2023 es crearan els següents centres nous per fusió de dos centres ja existents: Escola Balàfia-Pinyana (Lleida), per fusió de 2 centres, l’Escola Balàfia i l’Escola Pinyana; l'Escola La Vila (Polinyà), per fusió de l’Escola Polinyà i l’Escola Pere Calders i l'Escola Castellfollit del Boix, per fusió de l’Escola Coll de Gossem i l’Escola de Maians, ambdues de la ZER Tres Branques.

Pel que fa als instituts escola, n’hi haurà 4 de nous: Institut Escola El Molí (Barcelona), per fusió de l’Escola Prosperitat i l’Institut Galileo Galilei; Institut Escola Arrabassada (Tarragona), per creixement de l’Escola Arrabassada; Institut Escola de Torrelles (Torrelles de Llobregat), per integració de l’Escola Sant Martí, l’Escola Can Coll i l’Institut Torrelles de Llobregat i l'Institut Escola Miquel Martí i Pol (Lliçà d’Amunt), per creixement de l’Escola Martí i Pol.

S’integra un centre a la xarxa pública del Departament d'Educació, l’Institut Escola Projecte de Barcelona.

Aplicació del decret d’admissió d’alumnat

El pròxim curs s’implementaran les mesures que deriven del Decret de la programació de l’oferta educativa, aprovat el 2021, que preveu una distribució equilibrada de l’alumnat per tal de facilitar l’assoliment de l’èxit educatiu de la mà de la qualitat educativa, l’equitat, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.

La novetat més destacada del Decret és que l’alumnat arribarà, tant a l’escola pública com a la concertada, tant a I3 com a 1r d’ESO, amb tots els recursos econòmics necessaris associats a la seva escolarització. A partir del curs 2022-2023, els centres públics rebran 384,6 euros per alumne, i els concertats, 988,11 euros per alumne.

Departament d’Educació (2)

Font: Departament d'Educació

Dates de preinscripció i matrícula

La preinscripció escolar serà totalment electrònica, i es podrà fer les 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. Aquelles famílies que per elles soles no puguin fer el tràmit, podran demanar cita prèvia al centre triat en primera opció o a les Oficines Municipals d’Escolarització (OME). Tota la informació del procediment, calendari i tràmits es pot consultar a preincripcio.gencat.cat.

Les dates de preinscripció són: en educació infantil i primària, entre el 7 i el 21 de març i pel que fa a l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), entre el 9 i el 21 de març. 

Pel que fa a la matriculació, es podrà fer entre el 21 i el 29 de juny als cursos compresos entre Infantil 3 i 4 d’ESO.