La Diputació treballa al costat dels ajuntaments per garantir a tothom el dret a fer esport i afavorir la inclusió social. Per això, posa a disposició dels consistoris tot un conjunt de recursos tècnics, econòmics i materials, el Catàleg 2021, dotat amb 7,78 milions d’euros.

Aquests recursos, que s’han incrementat un 86% respecte a l’any passat per reduir l’impacte de la Covid-19, han de servir per reactivar el sistema esportiu local, fortament colpejat per la crisi, com tants altres sectors.

Torneo de baloncesto

Esport per a tothom

Si alguna cosa s’ha fet ben evident durant la crisi sanitària és que la pràctica de l’esport és una necessitat bàsica i, per tant, un servei d’interès general que les administracions han de prestar a la ciutadania. La Diputació de Barcelona col·labora amb els ajuntaments de la província perquè tothom, també les persones amb necessitats especials, puguin accedir-hi.

Així, els municipis tenen a la seva disposició beques esportives per a col·lectius vulnerables per un valor d’1 milió d’euros, per facilitar la seva participació en activitats esportives extraescolars, campus o altres programes. Igualment, s’aporten 1,5 milions d’euros als ens locals per organitzar activitats esportives que fomentin l’accés a l’esport de la ciutadania en general. I es treballa perquè hi hagi una oferta d’activitats adients per a totes les etapes de la vida, especialment per fomentar un envelliment actiu; en aquest sentit, destaquen les “passejades per a la gent gran”, un programa amb gran èxit de participació.

La Diputació dona també suport als ajuntaments en l’organització d’esdeveniments esportius d’especial interès per al territori, amb una aportació econòmica de 400.000 euros. A més, se’ls ofereix un servei de préstec de material i assessorament tècnic per optimitzar l’organització i incrementar l’aprofitament turístic.

L’esport contribueix a l’educació en valors i a la millora de la salut i del benestar de les persones. En el context actual, s’ha treballat intensament per garantir la pràctica esportiva segura i per la sostenibilitat ambiental i econòmica dels esdeveniments.

San Silvestre en el Masnou

Aposta per l’esport ‘outdoor’

La Diputació veu en l’espai outdoor una gran instal·lació esportiva, amb 1.316 km d’itineraris esportius i 100 km de litoral a la província de Barcelona. Per això, aposta per l’ús d’aquest espai públic, que s’ha incrementat amb la irrupció de la Covid-19, i promou entorns actius i inclusius, tant al medi natural com a l’urbà. En aquest sentit, s’ofereix suport tècnic als ajuntaments per diagnosticar l’estat de la xarxa d’itineraris esportius i millorar-la.

Salvaguardar el sistema esportiu de la província

Consolidar la Xarxa d’Equipaments Esportius Locals, formada per 4.918 instal·lacions esportives de titularitat municipal, és un repte per a la Diputació de Barcelona, que participa en la construcció, la reforma i el manteniment d’instal·lacions esportives. Enguany s’ha posat l’accent en la digitalització dels equipaments per a una gestió més eficient d’aquests, amb una aportació específica de 840.000 euros.

D’altra banda, la corporació destina aquest 2021 més de 2,5 milions d’euros a la reactivació econòmica dels serveis esportius municipals, els ingressos dels quals van caure un 95% l’any passat. Poden emprar-se per fer front a les seves despeses corrents, i també perquè els ajuntaments puguin fer transferències a entitats sense ànim de lucre per a la gestió d’equipaments esportius i per a aportacions municipals que reequilibrin contractes de serveis i concessions afectades per la Covid-19.

I perquè arreu del territori es pugui gaudir de l’esport, independentment del municipi on es visqui, es fan projectes de dinamització esportiva d’agrupacions de petits municipis, oferint suport econòmic a aquells que tenen menys de 10.000 habitants, per contribuir a la millora del sistema esportiu local.

Torneig bàsquet 3x3   Diputació de Barcelona

Més informació a www.diba.cat/web/esports/cataleg-de-serveis-2021-23

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon, especialment, a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 3 “Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’Agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.