En poc més de 30 anys, el 85 % de la població europea residirà en unes ciutats que en el dia d'avui consumeixen el 70 % de l'energia i són les responsables de tres quartes parts de les emissions totals de gasos amb efecte d'hivernacle. Així mateix, segons va explicar recentment l'assessor del Centre d'Eficiència Energètica de Copenhaguen, Tim Farrell, a l'Agència Europea del Medi Ambient, un bon ús dels recursos energètics dóna més beneficis que costos als governs, al sector privat i a la societat en general en camps com la "mitigació de les emissions, estalvis financers, seguretat energètica o beneficis per a la salut".

La UE s'ha aliat amb empreses com a Gas Natural Fenosa per desenvolupar projectes que millorin l'eficiència energètica

Davant d'aquesta realitat les institucions comunitàries han decidit posar fil a l'agulla per fomentar l'eficiència energètica i la sostenibilitat de les zones urbanes a través de l'ambiciós pla "Horitzó 2020". Per a això, la UE s'ha aliat amb empreses com a Gas Natural Fenosa per desenvolupar projectes que millorin l'eficiència energètica i la sostenibilitat de les ciutats del continent a través de la iniciativa com per exemple "GrowSmarter". Tot això amb la vista posada en les previsions que asseguren que a meitat de segle gairebé 9 de cada 10 europeus viuran en zones urbanes, fent d'aquestes el focus en el qual concentrar tots els esforços per l'estalvi i l'eficiència.

La meta d'aquest projecte és reinventar les urbs partint de la idea de la Comissió Europea de concebre-les com a "ciutats intel·ligents" en les quals el desenvolupament tecnològic es tradueix en millors serveis per als ciutadans, una millor gestió dels recursos i un menor impacte sobre el medi ambient. Aquest canvi de paradigma es trasllada a una gran varietat d'àmbits i sectors, entre els quals es troben l'impuls de la mobilitat sostenible, la gestió eficient dels residus o la posada en marxa d'edificis intel·ligents.

Les ciutats escollides per liderar el projecte són Barcelona, Estocolm i Colònia (Alemanya), que actuaran com "ciutats far" en la implementació d'una dotzena de solucions del camp de la "rehabilitació energètica" d'edificis i districtes "autosuficients", així mateix, altres ciutats més petites com Cork (Irlanda), La Valletta (Malta) o Porto (Portugal) compliran el paper de ciutats "seguidores" amb la voluntat d'acabar generant un efecte onada que transformi les ciutats del vell continent a curt i mitjà termini.

En el cas de Barcelona les actuacions se centraran principalment al districte de Sant Martí i Nou Barris. Allà, Gas Natural Fenosa està aplicant una bateria de tecnologies que busquen generar un estalvi energètic de fins al 60 % millorant a més de la qualitat de vida dels veïns en una iniciativa pilot que pretén ser replicable en altres barris de qualsevol ciutat europea.

Dins de "GrowSmarter" -iniciativa que compta amb un pressupost de més de 30 milions d'euros- Gas Natural Fenosa està col·laborant amb administracions i empreses per a la rehabilitació de desenes de milers de metres quadrats en els quals s'estan implantant mesures d'aïllament, monitoratge del consum als habitatges i instal·lació de programes de gestió de la demanda energètica.

El projecte "GrowSmarter" escolta la veu dels veïns per dissenyar les seves estratègies d'estalvi energètic

Una de les característiques del projecte és que té en compte la veu dels veïns per dissenyar les seves estratègies, en el cas de Barcelona, el projecte està encapçalat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i Gas Natural Fenosa, que van realitzar un procés participatiu amb les comunitats per dissenyar les mesures a aplicar.

"Des del moment en què l'obra va acabar tot va millorar molt a nivell energètic. És gairebé desembre i encara no hem encès la caldera ni l'estufa. Avui dia el gas i l'electricitat són cars així que val molt la pena fer aquest tipus d'intervencions, nosaltres estalviem i els recursos naturals duren més, a més ajudem a no contaminar tant. Les obres i reformes van ser ràpides i van tenir poc impacte en la vida dels veïns", explica César Guiterrez. el president d'una comunitat de veïns beneficiada pel projecte al districte de Nou Barris de Barcelona.

Sense títol

Així mateix, el veí destaca que el projecte a beneficiat a molts jubilats i vídues als quals se'ls va permetre "millorar els habitatges a un molt bon preu guanyant molt en qualitat de vida, eficiència energètica i estalvi".

Paral·lelament a les intervencions en habitatges, a la capital catalana s'estan dissenyant altres mesures per convertir-la en una autèntica "smart city". En l'àmbit energètic s'instal·laran plaques fotovoltaiques i emmagatzematge energètic, tant en comunitats de veïns com en edificis terciaris, contribuint a l'autosuficiència energètica de la ciutat, també es desenvoluparà una plataforma de gestió d'infraestructures que permeti proveir nous serveis als ciutadans i empreses i s'optimitzarà el trànsit potenciant els vehicles ecològics.

L'eficiència energètica és una lluita que aporta més beneficis que costos

Aquestes i altres mesures desenvolupades simultàniament a tot Europa posen en relleu la importància que estan donant governs i empreses a la millora de l'eficiència energètica. Aquesta lluita silenciosa aporta uns beneficis molt superiors als costos que suposa, tant en estalvi com en mitigació dels efectes del canvi climàtic i reducció de l'impacte que té la contaminació en la qualitat de vida dels ciutadans.