Si una notícia marcarà l’inici del nou curs escolar, aquesta serà la nova data de tornada a les aules, marcada al calendari una setmana abans del que era habitual. Així doncs, els alumnes d’infantil i de primària tornaran a l’escola el 5 de setembre i, els més grans, els d’ESO, batxillerat i cicles formatius, dos dies més tard, el 7 de setembre. Una mesura aprovada pel Govern de la Generalitat que es porta a terme per tal de beneficiar la conciliació familiar i per promoure l’equitat i reduir les desigualtats socials, ja que els períodes llargs de vacances incideixen negativament en aquells col·lectius més vulnerables.  

Però, davant el panorama actual, observem el nostre entorn i fixem la mirada en la resta dels països que ens envolten; quin és el seu calendari escolar? Quan tornen a les aules la resta d’alumnat dels països Europeus? Si iniciem el recorregut als països nòrdics, a Finlàndia, un dels països que més destaca per la seva qualitat i excel·lència en el sistema educatiu, els seus alumnes inicien el curs escolar a partir de la segona setmana d’agost, quan finalitzen les vacances estivals entre el dia 9 i el 14. Un fet similar que es reprodueix a Dinamarca, Noruega o Suècia, els països veïns, o a Suïssa, Liechtenstein i a algunes regions dels Països Baixos.

A Finlàndia els alumnes inicien el curs a mitjans d’agost, dues setmanes abans de l’alumnat català

Escola paisos nordics   Pexels   Arthur Krijgsman

Als països nòrdics, el retorn a l'escola es dona a mitjans d'agost / Font: Pexels - Arthur Krijgsman

I a la resta de països, quin és el seu calendari escolar?

Focalitzant la mirada al centre d'Europa, a Alemanya, per exemple, cada regió decideix el seu propi calendari escolar. La data oficial de tornada a l’escola és a principis d'agost, tot i que cada estat federal decideix com organitza el seu curs. D’aquesta forma, el retorn a les aules s’acaba produint entre la segona setmana d’agost i l’11 de setembre, depenent de cada territori.

Als països nòrdics l’inici de curs s’anticipa a l’agost, mentre que als països mediterranis —molt més calorosos—, l’inici recau a principis de setembre

Pel que fa a la resta de països del continent, l’escola es reprèn a l’inici de setembre, tot i que la data en concret varia segons quin sigui l’estat. En alguns comença a l’1 i en d’altres es pot allargar fins a final del mes. Fent un recompte, el curs escolar comença en 19 països europeus al llarg del mes de setembre, l’opció majoritària com en el cas també del Regne Unit, que els nens i nenes tornen a l’escola la primera setmana del novè mes del calendari. A Albània, Itàlia, Portugal, Turquia, Espanya, Bulgària, Luxemburg o Malta, les vacances també s'acaben al setembre.

mapa europa vacances 2022

Mapa de la durada de les vacances estivals a la resta d’Europa / Font: Ministeri d'Educació 

Les vacances d’estiu: desiguals en cada país

Analitzat el calendari escolar pel que fa a la resta de països europeus, és fàcil determinar com en cada indret, el temps de vacances estivals per als més menuts i adolescents varia, segons la data de finalització del curs anterior i la data d’inici del nou curs. Un temps que acostuma a oscil·lar entre les 6 setmanes —com podria ser el cas de Regne Unit—, o les 15 setmanes —com en el cas de Bulgària—, on els alumnes gaudeixen de pràcticament 3 mesos i mig de vacances.

A Albània, Letònia, Portugal, Turquia o Itàlia, els alumnes disposen de 12 -13 setmanes de descans, mentre que si ens fixem en Espanya, el temps de descans és una mica menor. Concretament, a Catalunya se situa en la mitjana, en 11 el nombre de setmanes que els estudiants catalans poden desconnectar de l’aula, dels temaris i de l’estudi, un temps que ara es modifica per adaptar-se a la resta de països que ens envolten.