La hipersensibilitat és una resposta exagerada del sistema immunològic a un antigen que, en circumstàncies normals, podria no provocar una reacció o la provocaria de manera menys intensa. Aquesta condició afecta una porció significativa de la població i pot manifestar-se de diverses formes, des d'al·lèrgies comunes fins a reaccions autoimmunes més complexes. Comprendre les diferents formes d'hipersensibilitat i els seus mecanismes subjacents és crucial per al desenvolupament de tractaments efectius i estratègies de maneig adequades.

pixelumina photography 6XxT10tjeaE unsplash
Les al·lèrgies constitueixen una dels tipus més freqüents d'hipersensibilitat/ Foto: Unsplash

 

Viure amb hipersensibilitat pot tenir un impacte significatiu en la qualitat de vida d'una persona

 

Tipus d'Hipersensibilitat

La hipersensibilitat es classifica generalment en quatre tipus principals, segons la classificació de Gell i Coombs:

 1. Tipus I: Hipersensibilitat Immediata
  Aquest tipus és el més conegut i comprèn les al·lèrgies comunes com les al·lèrgies a aliments, pol·len i picades d'insectes. La reacció és intervinguda per anticossos IgE, que desencadenen l'alliberament d'histamina i altres substàncies químiques per part dels mastòcits i basòfils. Això resulta en símptomes que poden incloure urticària, asma, i en casos greus, anafilaxi.

 2. Tipus II: Hipersensibilitat Citotòxica
  En aquest tipus, els anticossos es dirigeixen contra antígens a la superfície de cèl·lules específiques o teixits, causant la seva destrucció per mitjà del complement i altres cèl·lules del sistema immune. Exemples d'aquest tipus inclouen algunes formes d'anèmia hemolítica, trombocitopènia, i malalties autoimmunes com el pèmfig vulgar.

 3. Tipus III: Hipersensibilitat per Complexos Immunes
  Aquí, els anticossos formen complexos amb antígens solubles, i aquests complexos es dipositen en teixits, portant a una resposta inflamatòria. Això pot veure's en malalties com la malaltia del sèrum i la vasculitis.

 4. Tipus IV: Hipersensibilitat Retardada
  A diferència dels altres tipus, la hipersensibilitat tipus IV no involucra anticossos sinó cèl·lules T. Es caracteritza per una reacció tardana que ocorre hores o dies després del contacte amb l'antigen. Exemples comuns inclouen la dermatitis de contacte, com la causada pel verí d'heura verinosa, i algunes formes de rebuig de trasplantaments.

 

Diagnòstic i tractament

El diagnòstic de la hipersensibilitat sovint implica proves d'al·lèrgia, que poden incloure proves cutànies, proves de sang per mesurar nivells de IgE, i proves d'eliminació d'al·lergògens específics en la dieta o l'entorn del pacient. El tractament varia segons el tipus i la gravetat de la hipersensibilitat, però pot incloure:

 • Evitació d'al·lergògens: El mètode més efectiu i més comunament recomanat.
 • Medicaments: Antihistamínics, corticoesteroides i broncodilatadors són comunament utilitzats per controlar símptomes.
 • Immunoteràpia: També coneguda com a desensibilització o "vacunes per a al·lèrgies", on s'administra gradualment l'al·lergogen al pacient en dosis creixents per induir tolerància.
 • Educació i maneig d'emergències: En casos de reaccions greus, és crucial tenir un pla d'acció que pot incloure l'ús d'un autoinjector d'epinefrina.

 

Impacte i consideracions

Viure amb hipersensibilitat pot tenir un impacte significatiu en la qualitat de vida d'una persona. Les reaccions al·lèrgiques greus, en particular, poden ser debilitants i generar ansietat significativa. A més, el maneig de les al·lèrgies i altres formes d'hipersensibilitat sol requerir una vigilància constant i ajustaments en l'estil de vida.

 

En conclusió, la hipersensibilitat és una resposta immunològica complexa que requereix una comprensió acurada i un maneig detallat. Amb el diagnòstic adequat i les estratègies de tractament apropiades, els individus afectats poden portar vides saludables i productives. La investigació contínua és vital per desenvolupar tractaments més efectius i comprendre millor els mecanismes subjacents d'aquestes reaccions.