El plaer estètic que sentim en veure coses ordenades per colors és un fenomen fascinant que ha estat objecte d'estudi en camps com la psicologia i la neurociència. Aquesta atracció per l'ordre i l'harmonia cromàtica es manifesta en una varietat de contextos, des de l'organització de llibres en una prestatgeria fins a la disposició de la roba en un armari.

organización colors
El plaer visual de veure les coses ordenades per colors/ Foto: Unsplash

 

Ja sigui que estiguem organitzant els nostres objectes personals o gaudint d'una obra d'art visualment impactant, l'organització per colors pot millorar la nostra experiència visual i despertar emocions positives i gratificants

 

A continuació, explorarem algunes de les raons darrere d'aquest fenomen:

  1. Facilita la percepció visual: Organitzar objectes per colors facilita la identificació i la discriminació visual. El cervell humà està cablat per processar informació de manera més eficient quan les coses són ordenades i estructurades de manera lògica. En agrupar objectes per colors similars, creem patrons visuals clars i coherents que fan que sigui més fàcil per al nostre cervell processar i entendre el que estem veient.

  2. Crea una sensació d'harmonia: La disposició ordenada per colors tendeix a ser estèticament agradable per a la majoria de les persones. Això es deu en part que els colors harmoniosos i ben combinats creen una sensació d'equilibri i cohesió visual. Quan veiem coses organitzades d'aquesta manera, experimentem una sensació d'ordre i calma que pot ser gratificant i agradable.

  3. Estimula el sistema de recompensa del cervell: La satisfacció que sentim en veure coses ordenades per colors pot estar relacionada amb l'activació del sistema de recompensa del cervell. Els colors brillants i vibrants són visualment estimulants i poden activar àrees del cervell associades amb el plaer i la gratificació. Això pot desencadenar una resposta emocional positiva que ens fa sentir bé i ens motiva a buscar més estímuls visuals similars en el futur.

  4. Evoca associacions emocionals: Els colors tenen el poder d'evocar una varietat d'associacions emocionals i simbòliques en les nostres ments. Per exemple, el blau pot evocar sentiments de calma i tranquil·litat, mentre que el vermell pot estar associat amb l'energia i la passió. En organitzar coses per colors, podem aprofitar aquestes associacions emocionals per crear un ambient visual que ens faci sentir bé i ens connecti amb emocions positives.

  5. Fomenta la creativitat: L'organització per colors pot estimular la creativitat i la inspiració en crear un entorn visualment estimulant i dinàmic. Veure coses ordenades per colors pot despertar la nostra imaginació i motivar-nos a experimentar amb noves combinacions de colors i patrons en les nostres pròpies vides. Això pot ser especialment útil per a aquells que treballen en camps creatius o que busquen noves maneres d'expressar-se visualment.

En resum, el plaer que sentim en veure coses ordenades per colors pot estar relacionat amb una varietat de factors, inclosa la facilitació de la percepció visual, la creació d'harmonia estètica, l'activació del sistema de recompensa del cervell, les associacions emocionals i l'estimulació de la creativitat. Ja sigui que estiguem organitzant els nostres objectes personals o gaudint d'una obra d'art visualment impactant, l'organització per colors pot millorar la nostra experiència visual i despertar emocions positives i gratificants.