Més del 10 per cent dels adults majors de 60 anys experimenten una depressió i insomni en algun moment d'aquesta etapa vital. La depressió en la tercera edat augmenta el risc de problemes de salut com malalties cardíaques i pressió arterial alta, deteriorament cognitiu i suïcidi, especialment en els homes. Però, sovint, no es diagnostica ni es tracta. I, fins i tot entre els que reben tractament, només al voltant d'un terç millora o aconsegueix la remissió.

Ara, un nou estudi dirigit per investigadors de la Universitat de Califòrnia ha conclòs que la teràpia cognitiva conductual prevé la depressió, disminuint la probabilitat de depressió en més del 50% en comparació amb un altre tipus de teràpies.

La investigació ha estat publicada en JAMA Psychiatry, podrien impulsar els esforços de salut pública per tractar eficaçment l'insomni i prevenir el trastorn de depressió major en adults grans, una població en creixement a tot el món gràcies a l'augment de l'esperança de vida.

"Atès que els adults grans són els més vulnerables als riscos per a la salut associats amb la depressió, es necessita urgentment una prevenció eficaç de la mateixa", assegura el Dr. Michael Irwin, autor principal de l'estudi i professor de psiquiatria en l'UCLA. "L'insomni duplica amb escreix el risc de depressió major. En enfocar-se en l'insomni i tractar-lo de manera efectiva amb la teràpia cognitiva conductual, la depressió es pot prevenir de manera efectiva en més del 50% en adults grans", assegura.

L'insomni, una afecció per la qual les persones tenen dificultat per agafar el son i romandre adormit, es produeix en gairebé el 50% dels adults majors de 60 anys. I quan passa, el risc de depressió és més del doble. Encara que sovint s'utilitzen diversos tipus de medicaments per dormir per tractar l'insomni, només brinden un alleujament temporal i presenten un risc d'efectes secundaris durant el dia, com a somnolència prolongada o mal de cap, i dependència.

Pacient teràpia

La teràpia congitivo-conductual se centra en treballar amb un terapeuta per ajudar a identificar i canviar patrons de pensament, respostes emocionals i comportaments inexactes o distorsionats.

Quant a la depressió, els investigadors van escollir a 291 adults de 60 anys o més amb insomni però que no havien experimentat cap depressió durant 12 mesos o més, i van assignar a l'atzar la meitat del grup per rebre la teràpia per part d'un psicòleg capacitat, i l'altra meitat per rebre teràpia d'educació del son.

Ambdós grups van rebre sessions grupals setmanals de 120 minuts durant dos mesos i després es van sotmetre a un seguiment durant tres anys. En el transcurs de 36 mesos de seguiment, els participants van completar qüestionaris mensuals per detectar símptomes de depressió i/o insomni i van ser entrevistats per al diagnòstic cada sis mesos per determinar si havia passat un episodi de depressió clínica.

Les troballes clau van mostrar que la depressió va passar en el 25,9% dels adults grans en el grup de control de la teràpia d'educació durant el seguiment, mentre que la depressió es va produir en només el 12,2% en el grup de la teràpia cognitiva.