Potenciar el patrimoni catòlic de Barcelona és l’objectiu de la nova iniciativa conjunta de l’Arquebisbat de Barcelona i Turisme de Barcelona que, per mitjà de la targeta turística Barcino Sacra Card permetrà l’accés a vuit espais religiosos de la ciutat, que dona així resposta a la demanda existent segons un estudi de la Catedral que conclou que un terç dels turistes que venen a Barcelona visiten algun tipus de patrimoni cultural religiós. Per donar sortida a aquesta situació, l’anomenada Barcino Sacra Card permetrà fer més accessible els espais més destacats del patrimoni eclesiàstic de l'arquebisbat de Barcelona amb la doble condició de vetllar pel patrimoni i augmentar l’oferta cultural de la ciutat.

BARCINO SACRA CARD / Foto: Montse Giralt
La nova targeta permet visitar vuit espais del patrimoni catòlic barceloní / Foto: Montse Giralt

La iniciativa s’inscriu en el marc del nou projecte de promoció de Turisme de Barcelona per promoure el patrimoni cultural religiós perquè aquest passi a formar part de l’imaginari de les persones que viatgen amb motivació religiosa o cultural i com una forma de preservar la cultura i donar a conèixer la identitat de Catalunya i Barcelona. Segons Eduard Torres, president de Turisme de Barcelona, “el turisme es mou per l’afany de coneixement de les diferents cultures i singularitats de cada indret. Nosaltres busquem que aquests visitants ens coneguin millor i valorin els nostres principals atributs i, al final de tot, ens ajudin a conservar el nostre patrimoni que és una de les nostres joies de la corona. Avui presentem un nou producte que s’obre a nous imaginaris per a un visitant de valor que es mou per la cultura i el coneixement”.

Els vuit espais visitables

Amb aquesta targeta, que tindrà un preu per a adults general de 47 euros; per a estudiants de 16 a 25 anys, 42 euros, i per a infants de 3 a 15 anys, 17 euros, permetrà inicialment la visita a vuit espais, però es preveu que aquesta oferta s’ampliï a noves ofertes. S'activarà l'1 de juliol i en aquest primer moment, els espais visitables són els següents:  

  • Antic Monestir de Sant Pau del Camp
  • Basílica de Santa Maria del Pi
  • Oratori de Sant Felip Neri
  • Catedral Basílica Metropolitana de Barcelona
  • Casa de l’Almoina
  • Basílica de Santa Maria del Mar
  • Antic Monestir de Sant Pere de les Puel·les
  • Temple Expiatori del Sagrat Cor del Tibidabo

Tal com ha explicat aquest dijous mossèn Josep Maria Turull, es tracta d’un projecte que pretén fer emergir els valors i la finalitat propis del patrimoni, de manera pedagògica, per afavorir tant el creixement personal com l’intel·lectual i l’espiritual del qui s’hi apropa. Una iniciativa que vetlla per la preservació i la conservació del patrimoni cultural diocesà, de manera solidària i augmentant alhora l’oferta cultural de la ciutat.