Els barcelonins veuen el turisme com el principal problema de la capital catalana. Si més no, és el que sosté la darrera Enquesta de Serveis Municipals, que analitza la percepció general dels ciutadans de la ciutat. La preocupació turística a la capital es duplica en només un any en el sondeig d'enguany, que es va realitzar entre el 4 d'abril i el 27 de juny a 6.000 persones.

L'Ajuntament de Barcelona pregunta cada any als barcelonins en la citada enquesta quins són els principals problemes a la ciutat. En només un any, les mencions al turisme com a primera problemàtica han passat del 8,1% al 15,6%, amb una especial incidència en els barris del centre de la ciutat, on se supera el 20%. Un altre dels problemes als quals apunta el sondeig d'opinió és l'accés a l'habitatge, que es triplica en nombre de mencions: passa del 2% al 6,7%. Precisament, aquestes dues problemàtiques deriven d'un mateix conflicte, la pujada dels preus de lloguer, que s'ha elevat de manera exponencial en els darrers anys.

Els ciutadans de Barcelona han notat la pujada constant dels preus del lloguer. Segons les dades del portal Idealista.es del passat juny, la capital catalana era la ciutat amb un preu mitjà de lloguer, amb 17,8€ per metre quadrat, superior al d'altres ciutats d'Espanya amb preus elevats com Madrid o Sant Sebastià.

Per contra, si bé la preocupació per l'habitatge puja, cauen d'altres problemes: és el cas de l'atur i les condicions laborals (8,6%) i la circulació i el trànsit (7,3%) que disminueixen respecte el baròmetre anterior.

Tensió Catalunya-Espanya

El cas català apareix entre les preocupacions a escala catalana. Quan es pregunta als barcelonins sobre quin és el principal problema a Catalunya, una de cada quatre respostes (24,1%) fan referència a l'encaix de Catalunya a Espanya.  Malgrat que identifiquen aquesta tensió, els barcelonins aproven la gestió del Govern de Puigdemont, a qui atorguen un 5,7 sobre 10, una valoració molt semblant a l'aconseguida per Colau, que aprova amb un 6,3.