La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha alertat de la "manca de transparència" en la gestió de serveis funeraris a la ciutat, com també "d'irregularitats" en la prestació per part de Cementeris de Barcelona SA. 

En la presentació de l'informe anual corresponent al 2018 Vilà ha denunciat que no s'informi prou els ciutadans sobre quins serveis són obligatoris i quins són voluntaris, i que no s'especifiqui què implica cadascun d'ells.

Vilà ha demanat a l'Ajuntament que elabori un informe que especifiqui les taxes de cementiris que sigui "útil per als ciutadans". L'informe, segons la Síndica, s'hauria de fer públic en seu electrònica per "garantir la transparència de la informació pública".

422 expedients a la taula d'emergència

D'altra banda, la Síndica ha remarcat que la dificultat per accedir a un habitatge és una de les qüestions que més preocupa els ciutadans. Vilà ha denunciat que algunes persones no han rebut les notificacions per accedir a un habitatge de protecció social i que 422 persones n'esperen un a la taula d'emergència.

La Síndica ha denunciat que unes 3.000 persones "malviuen" als carrers de Barcelona. Ha precisat que un miler dormen al carrer, i unes 2.000, en albergs. En aquest sentit, ha assenyalat que està enllestint una actuació d'ofici per valorar l'eficàcia del model municipal d'atenció a les persones sense llar. 

La Sindicatura rep 1.729 queixes l'any 2018

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha rebut 1.729 queixes l'any 2018, la majoria referents a qüestions relacionades amb el medi ambient. L'any passat la Sindicatura ha fet 3.604 actuacions, de les quals 1.729 han estat queixes, i 1.875, assessoraments i consultes generals. Del total de queixes, 866 han acabat en resolució de la defensora. En 840 casos s'ha fet un assessorament tecnicojurídic, i en 23, una actuació d'ofici.

La Sindicatura ha rebut queixes sobre diferents qüestions. Els barcelonins han denunciat el soroll dels camions de les escombraries a la nit, però també la impossibilitat de disposar d'un títol provisional mentre s'obté la nova T-16, com també les dificultats per adaptar-se a la nova xarxa ortogonal d'autobusos.

Els problemes que generen els narcopisos al Raval, la venda ambulant no autoritzada, la manca de garanties per atendre els menors no acompanyats, les dificultats en l'accessibilitat a la ciutat o la manca de lavabos públics són algunes de les qüestions que més han denunciat els veïns l'any 2018.