El rebuig, per part de l’assemblea dels treballadors, al preacord assolit entre el comitè d’empresa i la direcció de TMB, comportarà que el Metro de Barcelona visqui quatre noves jornades d’aturades parcials, previstes des d'aquestdilluns 30 de maig al dijous 2 de juny. Divendres serà el torn dels treballadors d’autobús, que realitzaran una vaga d’un dia.

De dilluns a dijous, aturades al Metro

Les aturades parcials convocades entre dilluns i dijous afectaran considerablement el servei del Metro, que segons ordre del departament de Treball mantindrà serveis mínims del 40% en les aturades que coincideixen amb hores punta, i del 20% en hores vall.

D’aquesta manera, el servei quedarà de la següent manera entre dilluns i dimecres:

  • - De 7 a 9 h, 40%: intervals de 8-10 minuts a les línies convencionals (L-1, L-2, L-3, L-4 i L-5) i de 12-16 a les automàtiques (L-9, L-10 i L-11)
  • - De 16 a 18 h, 40%: intervals de 10-13 minuts a les línies convencionals i de 14-22 a les automàtiques
  • - De 20.30 a 22 h, 20%: intervals de 18-26 minuts a les línies convencionals i de 14-33 a les automàtiques
  • - De 22 a 22.30 h, 20%: intervals de 32-44 minuts a les línies convencionals i de 14-33 a les automàtiques

Aturades i serveis mínims dijous, 2 de juny:

  • - De 9.20 a 12.20 h, 20%: intervals de 15-26 minuts a les línies convencionals i de 14-33 a les automàtiques
  • - De 17 a 20 h, 40%: intervals de 9-13 minuts a les línies convencionals i de 14-22 a les automàtiques

Per mitjà d’un comunicat, TMB ha advertit que l’oferta serà insuficient per absorbir la demanda normal, especialment a les hores punta del matí, raó per la qual recomana buscar mitjans alternatius de desplaçament. Alhora, ha lamentat els perjudicis que les noves convocatòries ocasionin a la ciutadania, que aquest any ja ha suportat quatre jornades de vagues parcials i dues de vaga total al Metro.

I divendres, vaga d’autobusos

Després de quatre jornades de vaga del Metro, els ciutadans encara s’hauran d’enfrontar a un cinquè dia d’aturades al transport públic, aquest cop a la xarxa d’autobusos. En concret, el 3 de juny hi ha convocada una vaga de 8 hores entre les 10 i les 18.

Els treballadors d’autobusos, a més, realitzaran una manifestació al migdia entre la plaça d’Urquinaona i la plaça de Sant Jaume. El motiu de la vaga és la reivindicació d’un seguit de condicions laborals com ara la conversió a indefinits i jornada completa de tots els contractes precaris i la recuperació del poder adquisitiu dels sous.