Un grup de veïns proposen instal·lar dos molins de vent a la serra de Collserola amb l'objectiu de crear energia renovable destinada a 8.000 famílies. L'entitat Viure de l'Aire proposa ubicar dos grans aerogeneradors a aquest parc natural per aconseguir incrementar el percentatge d'energia verda produïda a Barcelona i, alhora, conscienciar la ciutadania de la necessitat d'un canvi del model energètic. El projecte busca el finançament a través de milers de petits inversors i necessita un mínim de 12 milions d'euros.

"Estalvi de 7.000 tones de CO2"

L'energia produïda arribaria a l'equivalent al consum d'unes 8.000 famílies o a posar plaques fotovoltaiques a unes 90 illes de l'Eixample. A més, defensen que amb aquesta instal·lació, s'evitaria l’emissió de 7.000 tones CO2 anuals. La Plataforma així ho defensa: "La integració de l'acció climàtica en el Pla especial ha de permetre abordar una veritable transició per assolir un nou model energètic del Parc Natural no dependent dels combustibles fòssils i amb la màxima utilització d'energies renovables autòctones, amb l'objectiu d'aconseguir un model energètic cent per cent renovable a llarg termini, més sostenible, més eficient amb l'ús dels recursos i més cohesionat econòmicament, socialment i territorialment". 

La propietat col·lectiva a través de les aportacions de famílies, empreses i comerços fa la ciutadania partícip de la generació d’energia, afavorint-ne la democratització. Des de Viure de l'Aire es defensa que "l’ús d’un recurs autòcton apropa la generació d’energia als centres de consum i redueix les pèrdues en el transport, apostant per un model de generació distribuïda". A més, defensen que aquest projecte ja és una realitat a diferents ciutats del món. Als Estats Units hi ha més d'una desena d'entitats però també en trobem al Canadà, França, Bèlgica, Austràlia, Dinamarca, el Regne Unit o Nova Zelanda. La de Barcelona és la primera de tot l'estat espanyol tot i que el model que defensen ja s'ha instal·lat anteriorment a l'Anoia.

Molins arran de mar?

Els emplaçaments que s'han estudiat no descarten poder centrar-los arran de mar. com l'Espigó del Fòrum, tot i que seria més difícil la seva viabilitat. En aquests moments, com a llocs concrets, hi ha dins de Collserola, el Puig d'Olorda, la Serra de la Rabassada, la Serra d'en Ferrer, i el Cementiri. També s'ha mirat la muntanya de Montjuïc i el Parc del Guinardó.

Fotografia de portada: imatge de recurs d'un molí de vent