El Centre Tecnològic de l'Aigua (Cetaqua) ha advertit l'alcaldessa Ada Colau, com a presidenta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que una baixada d'ingressos en l'àmbit de l'aigua compromet "seriosament" la seva activitat, arran de la baixada de tarifes d'un 5,7% prevista per a 2020.

En una carta, subratlla que la seva realitat està "indissolublement unida a l'empresa mixta Aigües de Barcelona, a causa que la contribució econòmica d'aquesta constitueix un suport essencial" per al desenvolupament de l'activitat científica del centre.

"Sense la contribució econòmica d'Aigües de Barcelona a Cetaqua el projecte de coneixement que representem queda molt seriosament compromès i, amb això, el paper que Barcelona juga en aquests moments en la lluita mundial contra els efectes del canvi climàtic", afirma en la missiva.

Ha remarcat la "profunda preocupació" generada al si del patronat, després de conèixer que aquesta contribució econòmica --de 3,7 milions l'any passat--, està sent objecte de revisió.

Cetaqua és una fundació creada el novembre de 2006 per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Societat General d'Aigües de Barcelona a fi de promoure la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la gestió integral de l'aigua.

El centre, que integra administració, universitat i empresa, ha participat en prop de 70 projectes col·laboratius de finançament públic, ha generat un efecte multiplicador dels recursos i del coneixement amb 350 entitats.

Després de guanyar el Premi Nacional de Recerca al partenariat públic-privat, atorgat per la Generalitat i la Fundació Catalana per la recerca i la Innovació el 2016, Cetaqua té actualment entre mans un projecte per a l'obtenció d'aigua apta per a la reutilització, un dels eixos clau en els quals treballa l'AMB.

Treballs en curs

També treballa en un projecte de recàrrega gestionada d'aqüífers per injectar aigua prepotable a fi d'augmentar la sostenibilitat de les aigües subterrànies del Baix Llobregat.

Per al centre, l'AMB representa en aquests moments un "camp de treball fonamental per experimentar, assajar i validar solucions científiques" que permetin afrontar amb eines sòlides i provades l'impacte creixent del canvi climàtic en la vida dels ciutadans.

"Història d'èxit"

"Els membres del Patronat creiem fermament que aquesta història d'esforç, i modestament, d'èxit en la creació d'un model de treball en què puguin trobar-se universitats i centres d'investigació, empreses i administracions, mereix ser conservada i fomentada", diuen.

I acaben amb una petició de suport a la Fundació Cetaqua, "evitant que entri en crisi un projecte que ja és una part rellevant de la comunitat científica" del territori català.