L’Ajuntament de Barcelona, per mitjà del districte de Ciutat Vella, retirarà abans de finalitzar aquest 2017 l’estàtua d’Antonio López que hi ha a la plaça del mateix nom, al capdavall de la Via Laietana, en tractar-se d’un monument “a qui va ser protagonista del comerç negrer amb Cuba”, a més d’estudiar mesures per donar a conèixer “la història de la repressió a Barcelona” amb actuacions, encara per determinar, a la prefectura de la policia del número 43 de la Via Laietana.

Així ho ha fet saber, a través d’un comunicat, el mateix ajuntament, en que dóna a conèixer una sèrie de reformes pensades per “veïnificar” la Via Laietana i que inclourà, entre altres actuacions -quantificades en dos milions d’euros-, l’eliminació de les semirotondes de la plaça d’Antoni Maura, a la intersecció entre la Via Laietana i les avingudes Catedral i Francesc Cambó.

Pel que fa a la plaça d’Antonio López, situada al capdavall de la Via Laietana, l’Ajuntament de Barcelona ha expressat el seu compromís per dur a terme una actuació per ressignificar l’espai, per això, ha anunciat que l’escultura serà retirada aquest mateix any i alhora es farà “una proposta de dinamització de l’espai”, que inclourà també un canvi de nomenclatura.

L’estàtua d’Antonio López ha estat objecte de debat en els darrers mesos, des del moment en què l’ajuntament va debatre què fer amb el vestigi colonial de Barcelona, en especial el monument a Colom, que finalment no experimentarà cap canvi, i l’estàtua d’Antonio López, en aquest segon cas, l’ajuntament ja va anunciar que estudiaria la seva retirada.

L’actuació a la plaça i l’estàtua d’Antonio López formarà part d’una sèrie d’actuacions destinades a recuperar la memòria històrica de la Via Laietana, fent especial incidència a la construcció de la mateixa via, que va suposar l’enderrocament de més de 600 immobles de la trama urbana preexistent, i també a l’existència al número 43 de la prefectura de policia, lloc on “es buscarà la manera més efectiva de donar a conèixer la història de la repressió a Barcelona”.

Reforma de la plaça d’Antoni Maura

Entre el paquet de mesures apuntat pel govern municipal hi ha l’actuació a la plaça Antoni Maura que actualment està congestionada per alguns usos que poden col·lapsar, com poden ser parades de taxis, aparcament de motos i d’autocars turístics que impedeixen una bona comunicació dels vianants tant longitudinalment com entre la Catedral i l’avinguda de Francesc Cambó, ja que s’ha de fer pels espais més estrets. La proposta contempla assegurar un creuament natural de la via sense estrenyiments, al temps que es creen nous espais d’estada a banda i banda per tal de facilitar l’apropiació de l’espai per part de la ciutadania. Aquests nous espais s’aconseguiran mitjançant la substitució de les semirotondes per amples voreres que donaran continuïtat a les dues avingudes.

Aquesta proposta es traslladarà als consells de barri del Casc Antic i del Gòtic on es treballarà de manera que es pugui ampliar la permeabilitat entre els dos barris, és a dir, entre les dues voreres, sense afectar a la seva vida diària ni a les necessitats de mobilitat de la resta del veïnat. La voluntat és licitar aquesta actuació durant la primera meitat de 2018 i finalitzar les obres a principis de 2019 amb una inversió de més d’1 milió d’euros.

Com a segona estratègia per a millorar la connexió transversal, es reconfiguraran els passos de vianants per tal de facilitar el creuament de la via. Aquestes actuacions està previst que es licitin durant la primera part de l’any 2018 per tal que ja estiguin executades a principis de 2019. Compten amb un pressupost de prop d’1 milió d’euros.