La ciutat de Barcelona afrontarà una important renovació de les àrees de joc infantil amb intervencions en 25 espais d’aquest tipus per canviar-ne els elements de joc, millorar els recorreguts i incorporar criteris d’accessibilitat. Segons ha informat el mateix Ajuntament, la Comissió de Govern ha donat llum verda a unes actuacions que tenen un pressupost de 2,06 milions d’euros provinents del Pla de Manteniment Integral. En general, a més del canvi dels elements de joc també es renovaran els paviments, el mobiliari i s’organitzaran els espais per poder separar les zones de joc tranquil de les de joc dinàmic.


A més, l’accessibilitat i la inclusió són criteris importants en la rehabilitació de les àrees de joc infantil, per tant, totes les propostes incorporen aquests criteris per tal d’oferir possibilitats de joc a infants amb situació de discapacitat o diversitat funcional i diferents graus de repte i motivació. El termini per l’execució de les obres serà d’uns set mesos.

Aquestes són les actuacions previstes:

Eixample

S’actua en l’àrea de joc del passeig de Sant Joan entre el carrer Provença i el carrer Rosselló. La rehabilitació es fa mantenint la dimensió de l’àrea actual, uns 330 m², que també renova el paviment per cautxú i sauló compactat. El mobiliari existent a la zona es rehabilita i es reubica i, a més, s’afegeixen cadires noves per millorar la zona d’estada i papereres a l’entrada de l’àrea. Els elements de joc nous que s’instal·len en aquest àmbit són:

 • Caseta oberta amb accés a cota zero
 • Multi-joc amb tobogans i escala accessible
 • Gronxador triple amb seient niu, seient adaptat amb arnès i seient pla
 • Taula de sorra accessible
 • Roques dins el sorral

Les Corts

Renovació de l’àrea de joc infantil de la plaça Comas, d’uns 190 m². Es realitza una nova organització de l’espai amb delimitació i senyalització de les zones de joc, separant les més estàtiques de les més dinàmiques. Es canvia també el paviment per col·locar cautxú i sauló compactat. També es crea un nou sorral. Els elements de joc nous són:

 • Multi-joc amb casetes i accés amb plataformes de transferència
 • Gronxador niu accessible
 • Taula de sorra accessible
 • Excavadora accessible

Es renova l’àrea de jocs situada als Jardins Bacardí, a la Travessera de les Corts entre el carrer del Comandant Benítez i el carrer Benavent. La renovació respecta la dimensió actual de l’àrea, uns 180 m² de forma circular. Es fa una reorganització de l’espai agrupant les activitats dinàmiques a una banda i les estàtiques a l’altra. El paviment es canvia per sauló compactat i es fa un nou sorral. Els elements que s’instal·len són:

 • Multijoc amb torres i túnel amb accés amb plataformes de transferència
 • Torre amb tobogan
 • Taula de sorra amb forma de flor accessible
 • Panell de joc musical
 • Tortugues de pedra dins el sorral, per recordar les tortugues que antigament tenia el jardí

A les Corts, també es renova l’àrea de joc infantil situada als Jardins de Josep Goday i Casals, a l’interior d’illa del carrer d’Emèrita Augusta amb l’avinguda Madrid. És un espai de 540 m² dividit en dues àrees de joc. En la primera àrea es maximitzen i diversifiquen les activitats lúdiques per a infants més grans amb els següents elements:

 • Gronxador triple amb seient niu i seient adaptat amb arnès
 • Giratori inclusiu arran de terra
 • Llit elàstic de 2 metres de diàmetre
 • Joc de molla inclusiu
 • Topografies de cautxú amb pendent inferior al 30%
 • Circuit de troncs en sauló

A la segona àrea s’incorporen jocs inclusius i per a infants més petits amb aquests elements:

 • Gronxador doble amb seients bressol
 • Caseta amb xarxa accessible
 • Taula de sorra accessible al sorral
 • Excavadora accessible al sorral
 • Bosc de troncs

Sarrià – Sant Gervasi

Es renova totalment l’àrea de joc infantil de la plaça Cardona, al carrer Laforja amb carrer Moliné, una plaça urbana d’uns 520 m2. Es canvia el paviment, es rehabilita el mobiliari, es fa un nou sorral i s’introdueixen els següents elements de joc:

 • Multi-joc amb torres i túnel i accés amb plataformes de transferència
 • Taula de sorra
 • Seient giratori individual
 • Molla tipus cigne
 • Mur de pissarra

Horta-Guinardó

Renovació i unificació de dues zones de joc infantil del parc del Guinardó, a peu del vial del carrer Nen de la Rutlla, que es converteixen en un únic espai obert. En aquest cas s’augmenta la dimensió de l’espai, actualment de 150 m2. Es fa canvi de paviment per sauló compactat i cautxú a les zones de joc d’altura i es crea un nou sorral. S’hi instal·len els següents elements de joc:

 • Tobogan 
 • Tobogan accessible
 • Preses d’escalada i tarima de fusta per enfilar-se
 • Gronxador triple amb seient niu i seient accessible amb arnès
 • Peix de fusta amb escala accessible per a infants petits
 • Rodones de fusta amb molles per saltar i fer equilibris
 • Tronc de fusta amb molles
 • Taula al sorral accessible

També augmenta l’espai de joc la renovació de l’àrea de joc infantil dels Jardins de Manuel J. Arnalot, al carrer Natzaret entre els jardins de Violant de Bar i el Centre Cívic Casa Groga, que actualment tenen una superfície de 200 m2. Es canvia el paviment per cautxú i es col·loca un nou sorral. A més, l’espai compta amb els següents elements:

 • Gronxador triple amb seient niu i seient accessible amb arnès
 • Llit elàstic d’1,5 metres d’amplada
 • Jocs de molla inclusius
 • Giratori inclusiu amb accés a cota zero
 • Taula de sorra amb forma de flor accessible
 • Roca dins el sorral

Nou Barris

Es renoven les zones de joc infantil de la plaça de Paul Claudel, situades al carrer Miquel Ferrà, entre el carrer Joan Alcover i el passeig de Fabra i Puig. Aquesta actuació permet ampliar l’àrea actual que és d’uns 160 m2. En aquest àmbit es renova el paviment amb una zona de cautxú per a la instal·lació de jocs accessibles i la col·locació d’un gran sorral per poder introduir nous jocs de repte destinats a preadolescents i adolescents. També es renova el mobiliari i les papereres. S’introdueixen els següents jocs:

 • Gronxador amb seient niu accessible
 • Plataforma giratòria al sorral
 • Barra trepadora al sorral
 • Skate aeri al sorral

Els dos espais de joc de l’àrea del parc de Josep Maria Serra Martí, un espai amb vegetació i camins, també es renoven. A la primera àrea, d’uns 260 m2, es diversifiquen les activitats i se separen les zones amb activitat dinàmica i activitat estàtica, pensada per a infants més petits. Els elements que s’hi posen són els següents:

 • Gronxador triple amb seient niu i cadira accessible
 • Giratori inclusiu
 • Multi-joc amb rampa accessible
 • Excavadora accessible
 • Taula de sorra amb forma de flor accessible

Al segon espai de joc, d’uns 80 m2 s’hi instal·la un joc singular per a adolescents, que complementa les taules de ping-pong situades a l’entorn. Aquest espai es composa d’un gran sorral amb un element de surf aeri.

La renovació de l’àrea de jocs situada a la plaça de Gabriel Alomar, al passeig d’Andreu Nin just davant de l’estadi de Can Dragó, permet ampliar les dimensions actuals de l’espai, d’uns 73 m2. Els elements de joc nous són:

 • Multi-joc amb rampa accessible
 • Pont elàstic accessible
 • Gronxador triple amb niu i cadira accessible
 • Taula de sorra accessible
 • Circuit de troncs
 • Seient giratori
 • Roques dins el sorral

També s’amplia l’espai de joc a l’àrea situada a la confluència del carrer Alzinar i el carrer Pierola, que es converteix en una àrea totalment accessible. Es col·loca paviment de cautxú a tota l’àrea amb colors per delimitar els diferents àmbits de joc, amb els següents elements:

 • Gronxador doble amb cadira accessible
 • Llit elàstic d’1,5 metres d’amplada
 • Seient giratori
 • Balancí inclusiu
 • Troncs per seure
 • Pissarra

Sant Martí

L’àrea de joc infantil de la plaça Valentí Almirall està formada per dues zones ovalades d’uns 100 m2 cadascuna. La renovació amplia l’espai i permet guanyar connectivitat entre les dues zones. La reorganització de l’espai afavoreix posar en una banda els jocs més dinàmics i a l’altra, els més estàtics. Els nous elements de joc són:

 • Gronxador amb niu accessible
 • Joc de molla inclusiu
 • Tronc amb molles per fer equilibris
 • Giratori inclusiu amb accés a cota zero
 • Caseta amb escriptoris
 • Panell tres en ratlla
 • Preses d’escalada en petites topografies

Les obres de renovació d’aquesta àrea de joc s’iniciaran quan acabin les obres previstes al refugi antiaeri que hi ha a la plaça.

L’àrea de joc infantil de la plaça Josep Maria Huertas Claveria, just davant del CEM Can Felipa, amplia l’espai de joc per aconseguir un joc de més qualitat i més independent. El paviment es renova per cautxú i sauló compactat, es rehabilita i reubica el mobiliari existent i es col·loquen noves papereres. Els jocs que ofereix el nou espai són:

 • Gronxador niu accessible 
 • Multi-joc amb panells accessibles
 • Cistella triple
 • Taula al sorral
 • Tronc amb molles


La renovació de l’àrea de joc infantil del carrer Cantàbria amb carrer Andrade, d’uns 125 m2, proposa una reorganització de l’espai per agrupar els jocs dinàmics, d’una banda, i els estàtics, de l’altra. Els nous elements de joc són:

 • Gronxador doble amb cadira accessible
 • Giratori amb cordes accessible
 • Caixa porteria

També es renova l’àrea de joc infantil situada a la Rambla Prim entre el carrer Guipúscoa i el carrer Binèfar, amb 133 m2 de superfície. En aquest àmbit es canvia el paviment i es treballen els pendents per evitar que es formin bassals i espais amb acumulació d’aigua. S’incorporen, a més, els següents elements:

 • Gronxador amb seient niu accessible
 • Circuit d’equilibri
 • Taula rodona amb tamborets
 • Pissarra

L’àrea de joc infantil del parc de Sant Martí, situada al carrer Huelva entre carrer Agricultura i carrer del Treball, té una superfície de 552 m2 que es mantenen amb la renovació. S’organitza l’espai i se senyalitza les diferents zones per fer fàcil la transició de les zones de joc més estàtic a les de joc més dinàmic. Els elements que ofereix són:

 • Gronxador amb seient niu accessible
 • Giratori amb cordes accessible
 • Preses, cordes d’escalada, barana lúdica i tobogan, muntat sobre topografia amb accés amb rampa
 • Joc de molla inclusiu
 • Taula de sorra al sorral
 • Jocs de molles al sorral
 • Joc del telèfon

Als Jardins de Joana Tomàs, situats a l’interior d’illa entre el carrer València, Gabriel y Galán i Mallorca es renova l’àrea de joc de 220 m2. El paviment es canvia per cautxú i sauló i es delimiten amb color les zones de joc dinàmic. Els elements nous de joc són aquests:

 • Multi-joc d’escalada i tobogans amb escala accessible
 • Gronxador doble amb cadira accessible amb arnés
 • Joc de Twister
 • Caixa porteria
 • Cistella triple

També es renoven les dues zones que conformen l’àrea de jocs del parc del Port Olímpic, al carrer Salvador Espriu entre Rosa Sensat i Arquitecte Sert.  A la primera zona, d’uns 475 m2, s’aposta per activitats lúdiques dinàmiques sobre paviment de cautxú i jocs estàtics en paviment de sauló. S’hi posen els següents elements:

 • Multi-joc amb rampa accessible
 • Molla inclusiva tipus balena
 • Balancí inclusiu amb accés a cota zero
 • Giratori inclusiu amb accés a cota zero
 • Llit elàstic de 2 metres de diàmetre
 • Gronxador triple amb seient niu i cadira accessible amb arnés
 • Hamaca amb forma de girasol

A la segona zona, d’uns 120 m2, s’hi ubiquen jocs per a infants més petits i un sorral gran. També hi ha els següents elements:

 • Panell lúdic
 • Panell tres en ratlla
 • Excavadora accessible
 • Taula de sorra tipus flor

Al carrer Ramon Turró amb el carrer de Joan Miró s’amplia l’àrea de joc infantil, que ara té uns 400 m2. Es col·loca cautxú a les zones de joc amb altura i sauló a la resta de jocs. En un extrem s’hi col·loca un sorral. Compta amb aquests jocs:

 • Multi-joc tipus castell amb escala accessible
 • Giratori volador amb cadira accessible
 • Pont elàstic accessible
 • Taula de sorra accessible
 • Pissarra
 • Roques al sorral

La renovació de l’àrea de joc infantil de la plaça de Juliana Morell, a l’interior d’illa dels carrers Besiers, Jaume Huguet i Tolosa, inclou les dues zones, la gran de 195 m2 i la petita d’uns 80 m2. Les actuacions permeten renovar el paviment, delimitar les propostes de joc i els següents elements:

 • Gronxador amb niu accessible
 • Giratori amb cordes accessible
 • Circuit de troncs 
 • Caseta de panells
 • Excavadora accessible
 • Topografies per connectar una zona amb l’altra.
Segueix ElNacional.cat a WhatsApp, hi trobaràs tota l'actualitat, en un clic!