Inditex, la companyia fundada per Amancio Ortega, ha plantejat la implantació de salaris fixos garantits per a totes les marques del grup tèxtil, i a tots els seus territoris, en el marc de la taula estatal constituïda amb els sindicats Comissions Obreres i UGT. La companyia gallega i ambdues organitzacions s'han assegut per abordar mesures globals en matèria salarial.

El gegant tèxtil planejar homogeneïtzar condicions a través de la definició de mínims garantits de salari fix anual, complementant les retribucions establertes per conveni fins a assolir els esmentats mínims, segons han explicat des de Comissions Obreres.

Als Esmentats mínims garantits de salari fix se sumaria la retribució variable en funció del sistema de participació en vendes, en el qual també la companyia aposta per una homogeneïtzació més gran.

Quant a les millores socials, la companyia dirigida per Marta Ortega estaria disposada, segons explica el sindicat, a implantar ajuts per familiar a càrrec, per naixement de fill, per a material escolar, per a matrícula de la universitat, per a guarderia (si no és gratuïta) i per a adopció internacional.

CC.OO. estudia la proposta

"Des de CC.OO. hem manifestat que estudiarem les propostes en matèria salarial, en espera de més detall, mentre hem insistit en la necessitat de concretar acords sobre condicions socials, garanties d'un mínim d'hores en la contractació a temps parcial i mesurades de conciliació (caps de setmana de qualitat i descansos setmanals)", ha assenyalat el sindicat.

Així mateix, ha sol·licitat que es descrigui "clarament" la forma en què les botigues participaran en la venda 'online' i la compensació econòmica pel desenvolupament de l'esmentat treball.

A finals de gener, coincidint amb l'anterior reunió amb els sindicats, Inditex es va comprometre a abonar una bestreta a compte del 3% a les províncies amb convenis bloquejats i sense pujada salarial pactada per a 2023, a més de garantir i renovar l'incentiu de 1.000 euros per als dependents pactat el mes de novembre passat (600 euros en el cas de jornades inferiors a 24 hores setmanals).

Inditex ha plantejat fer un salt en matèria social i salarial. I és que, la firma amb seu a Arteixo no compta amb un conveni propi i regeix les seves condicions salarials basant-se en els convenis provincials del sector tèxtil. Aquests, en alguns casos, són obsolets, per la qual cosa sembla necessària la reestructuració de la política salarial en la qual és l'empresa més valuosa d'Espanya, i una de les que més calat té al sector tèxtil global.

El fet que Inditex vulgui unificar la política salarial als seus territoris respon precisament al ja comentat. I és que, per la política salarial que la firma tèxtil manté actualment, existeixen diferències salarials rellevants entre territoris.

Diverses pujades salarials en els últims dies

Des de començaments d'any, hi ha hagut diverses empreses que estan estudiant les vies per apujar els salaris als seus treballadors, o que ja ho han fet, com és el cas de Telefónica. La companyia liderada per José María Álvarez-Pallete va assolir un acord el passat 23 de gener amb UGT i Comissions Obreres per elevar els salaris al present exercici.

En total, els treballadors inclosos al Conveni d'Empreses Vinculades, que són uns 13.000 empleats, són els que s'han vist beneficiats d'aquest augment salarial. A més d'això, tant UGT com CC.OO. van instar a Telefónica a revisar el sou de la resta de la plantilla de la companyia de telecomunicacions.

Per descomptat, en l'àmbit nacional, l'entorn laboral es continua movent en un escenari marcat per la pujada de l'SMI, la qual es va acordar dimarts passat. El salari mínim interprofessional serà de 1.080 euros, un 8% més.