Els autònoms ja representen al voltant del 16% de l'ocupació a Espanya, i per això qualsevol novetat en la tributació d'aquest col·lectiu té una gran repercussió. D'altra banda, empreses com Malt, basades a connectar freelances amb empreses, constaten que molts dels qui treballen en aquest règim de format fiscal, ja no volen tornar a la seva darrera condició d'assalariat. Malgrat tot, les diferències entre comunitats autònomes arreu de l'Estat espanyol, afavoreixen que en unes sigui més assequible donar-se d'alta i, en d'altres, s'hagin de pagar més impostos. Però més enllà d'aquestes diferències substancials, n'hi ha de comunes que marca el mateix govern espanyol i, en concret, des del Ministeri d'Hisenda, ja s'han previst canvis substancials pel pròxim 2024 on, amb independència del que facturis, hauràs de declarar-ho tot i també afectarà els que tinguin ingressos més baixos, fins i tot, per sota dels 1.000 euros bruts mensuals. A grans trets, pel 2024 s'ha de revisar el canvi en el sistema per trams i l'aplicació de l'IRPF.

🤔 Puc facturar si no soc autònom?
 

Sistema per trams

Des de l'1 de gener del 2023 el sistema de cotització es basa en el rendiment net dels negocis. En altres paraules, cotitzaràs segons els ingressos reals de la teva empresa. Això significa que les empreses i els autònoms tenen l'obligació de presentar una previsió d'ingressos anuals. El mateix passa amb els nous treballadors per compte propi que es donin d'alta al RETA. Aquest sistema ja està en vigor i consisteix en 15 trams de cotització i quotes que van des dels 230 a 500 euros durant el 2023. Aquesta quota anirà disminuint lleument als trams amb uns beneficis més baixos, mentre que, als més alts, anirà augmentant de forma considerable cada any. La reforma es fa per ser més equitatius, però resulta que els impostos pugen, depèn de qui ho miri. Així, els trams amb uns ingressos baixos paguen menys quota a la Seguretat Social que els trams més alts. Per exemple, els autònoms amb un rendiment net inferior a 670 euros paguen 230 euros, mentre que aquells que superin els 6000 euros pagaran 500 euros al mes. La gran pregunta que es fan els autònoms és, a quin gruix reduït pot beneficiar pagar menys impostos si la base cotitzable no arriba ni al salari mínim interprofessional? A més, en comparació amb l'any 2022, els autònoms amb un rendiment net inferior a 1.300 euros veuen reduïdes les quotes. Tot i això, aquells que superen els 1.300 euros pagaran més a la Seguretat Social, tal com recorda l'associació Ayuda Pymes.

El sistema de quotes és progressiu a la seva implementació i, per tant, pel propvinent 2024 hi ha canvis on també s'apliquen pujades i baixades. Les persones amb un rendiment net inferior a 670 euros pagaran 225 euros mensuals. Això suposa una reducció de 8 euros al mes, o, cosa que és el mateix, un estalvi de 683 euros a l'any respecte del 2022. En canvi, els que tenen un rendiment net superior a 6.000 euros pagaran 530 euros mensuals, cosa que suposarà un augment de 2.833 euros respecte al 2022 i 360 euros respecte al 2023. Igual que succeeix el 2023, se'n veuran beneficiats aquells el rendiment dels quals sigui inferior a 1.300 euros, encara que no es farà notable fins a superar els 1.700 euros, segons subratlla en l'estudi Ayuda Pymes.

L'IRPF, per a tothom

D'altra banda, és important entendre el sistema de quotes i els seus canvis, per aplicar una altra derivada que afecta la declaració de l'IRPF a partir del pròxim 2024. Aquest sistema s'aplica de forma gradual i l'any que ve, s'afegeix un altre aspecte que afecta les obligacions davant l'Agència Tributària espanyola. A partir del 2024, totes les persones que hagin estat donades d'alta l'any anterior com a autònoms hauran de fer obligatòriament la declaració de la RENDA, és a dir, tothom haurà de presentar tots els ingressos i les despeses que van tenir l'any anterior per liquidar l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF). Com sempre, la declaració pot sortir a pagar o tornar, depenent de quants beneficis s'hagin obtingut l'any anterior. Això no obstant, independentment del resultat, una part dels contribuents tenen l'obligació de presentar aquesta declaració anual. Aquesta està recollida en la darrera modificació amb la Llei 35/2006, de 28 de novembre de 2022, de l'impost sobre la renda de les persones físiques. Aquesta norma és la que estableix cada any quins contribuents estan obligats, tal com recorda el portal especialitzat Quipu, i quins no a fer la declaració d'IRPF. En el cas dels autònoms, fins ara, la Llei deia que estaran obligats a presentar la RENDA totes aquelles persones físiques que hagin obtingut l'any previ més de 1.000 euros de rendiments nets per les seves activitats econòmiques, és a dir, pel seu negoci. Però l'article 95 de la llei està modificada i, per sota dels 1.000 euros, també estaran obligats a declarar-lo.

Així doncs, el text de l'article és meridià: "No obstant això, estaran en qualsevol cas obligades a declarar totes aquelles persones físiques que en qualsevol moment del període impositiu haguessin estat d'alta, com a treballadors per compte propi, en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar". Per tant, a partir del 2024, tots els autònoms hauran de presentar la declaració.