Durant els últims anys el mercat de criptoactius no ha parat de créixer. Davant d'aquest creixement, el Banc Central Europeu està disposat a regular aquest mercat el més aviat possible. Quan parlem de criptoactius, ens referim a actius vinculats a la blockchain. En un proper vídeo explicarem aquest concepte. Aquests actius adopten diferents formes com poden ser criptomonedes, tokens o tokens no fungibles, també coneguts com a NFT’s.

Aquests criptoactius no són ni emesos ni garantits per cap Banc Central ni autoritat pública i queden fora de l'àmbit de legislació de la Unió Europea. Segons les autoritats europees això crea riscos tant per la protecció del consumidor com per a l’estabilitat financera i també pot portar a una manipulació del mercat i a delictes financers. Així que han començat un procés per a l'adopció d'una norma que intervingui i controli aquest tipus d'actius i ja han publicat el primer esborrany anomenat Markets in Crypto Assets, MICA per les seves sigles en anglès. En aquest text es descriuen els criptoactius subjectes a regulació i s'estableixen les condicions mínimes de transparència i solvència que els proveïdors d'aquest tipus de serveis han de proporcionar als usuaris. S'aconseguirà controlar aquest mercat? Ho veurem amb el temps.