Segons una enquesta de l'Eurobaròmetre, la inflació és ara per ara el tema que més preocupa als ciutadans europeus. Les taxes que tenim ara no es veien des dels anys 80 i, si bé s'ha acabat l'any amb un 5,8% d'inflació, aquesta és molt inferior als registres superiors al 10% que teníem ara fa uns 6 mesos.

La pujada de la inflació es pot deure a 3 motius: el primer és l’escassetat de productes, el segon és perquè hi ha molta demanda i el tercer perquè hi ha un excés de diners. La inflació que patim ara ens ve sobretot del preu de l'energia i dels subministraments i és provocada per una combinació de les tres causes. Amb aquestes taxes d'inflació tan altes, cal suposar que els bancs centrals continuaran volent tipus d'interès alts, fet que seguirà posant les coses difícils a empreses i consumidors. I com sempre quan hi ha un escenari advers d'aquest tipus, hi ha guanyadors i perdedors. 

Com a guanyadors tenim a les empreses energètiques i de productes de primera necessitat i aquelles empreses que poden apujar els preus dels seus productes sense que se'n perjudiqui la seva demanda. A la banda dels perdedors hi tenim a les empreses amb productes cars o que poden ser fàcilment substituïbles i també les empreses amb augments de costos que no poden traslladar al consumidor final. I finalment els treballadors, que perden poder adquisitiu dia rere dia. Esperem que tot això no duri gaire!