En les darreres setmanes, ha aparegut un terme del qual en sentim parlar tot sovint. Quin és aquest terme? Doncs l'estagflació, però, exactament, què significa? És un terme que prové de l'anglès stagflation, paraula composta que deriva de stagnation, estancament; i inflation, inflació. Cal comentar que no és un terme nou, ja que es va donar en la crisi del petroli del 1973. Es tracta d'una crisi econòmica, és a dir, quan el Producte Interior Brut d'un país decreix durant dos trimestres consecutius, i quan al mateix moment hi ha una alta inflació, és a dir, un augment dels preus dels béns i serveis que pot ser a causa d'un augment de la demanda o causa d'un augment dels costos.

L'estagflació és un fenomen molt perillós, ja que per solucionar el problema de la inflació —que en aquests moments és altíssima a Catalunya situant-se prop del 7,5% i en perspectives de veure un número de dues xifres properament—, és necessari apujar els tipus d'interès, cosa que a la vegada comporta un estancament econòmic. Per tant, no hi ha una solució fàcil, s'han de prendre decisions importants per part dels governs i veurem si estan preparats per aquest tipus de situacions. L'estagflació és un fenomen que hem vist poques vegades a la nostra vida i que ara, amb la pandèmia de la covid-19 i amb la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, és possible que aviat torni a aparèixer. Temps al temps.