En les democràcies el ciutadà té el vot, i en l’economia de mercat la decisió de deixar de comprar-te