L’epíleg d’Obama és un missatge intern aplicable a Europa, a Espanya i a Catalunya.