En la crítica legítima als comuns i a la CUP hi supura un resistencialisme classista cap a algú aliè al sistema