Haurien de passar de defensar numantinament el resultat a tocar la pilota. I per això, segurament, calen nous equips i nous jugadors.