T-Systems, filial de serveis tecnològics del grup Deutsche Telekom, ha presentat Syrah Sostenibilitat (Syrah), la primera solució per al monitoratge i mesurament del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), per a organitzacions públiques i privades, del mercat.

Syrah facilita als responsables de les estratègies de sostenibilitat de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) conèixer com estan funcionant les diferents estratègies i tàctiques relacionades amb cada ODS, quines d'elles han de revisar-se o, si es produeix un canvi cridaner en alguna d'elles, ajuda a entendre a què es deu el canvi.

Des de la publicació dels 17 ODS per part de l'ONU el 2015, aquesta és la primera solució estandarditzada, que combina una plataforma tecnològica amb serveis de consultoria per ajudar a empreses i administracions públiques a definir les fonts d'informació més adequades i ofereix informació en temps real sobre el nivell de desenvolupament de cada estratègia.

Aquesta solució introdueix un canvi en la gestió de les estratègies de RSC i sostenibilitat, ajudant a transformar aquelles mesures que no estiguin donant els resultats esperats per millorar, i evitar posar el focus en els processos per adaptar els resultats obtinguts, com es ve fent ara.

Què és Syrah?

Syrah és una solució desenvolupada a Espanya, a través de sessions de cocreació i col·laboració amb una vintena de municipi de tot Espanya, en la qual l'equip d'experts de T-Systems ha pogut entendre les necessitats de monitoratge i els reptes a la presa de dades, i definir els indicadors més adequats.

Com a resultat, Syrah segueix la filosofia de 'dada única' impulsada per T-Systems, que utilitza dades reals de fonts integrades amb actualització automàtica, per simplificar i establir processos estandarditzats, que puguin adaptar-se als objectius de cada empresa, per conèixer l'estat i evolució en el compliment dels compromisos de sostenibilitat segons els indicadors oficials a nivell local, regional, nacional i internacional. El sistema aporta, entre altres, informació de l'estat de situació de l'empremta de carboni de l'empresa.

Syrah és un quadre de comandaments avançat, integrat per un portal web personalitzable per a cada corporació, que permet combinar tecnologies Cloud i IoT amb capacitats de Big Data i Intel·ligència Artificial, per a la recollida, emmagatzemament i processament de les dades, i la creació de models predictius que permetin simular l'impacte d'emprendre determinades estratègies, com per exemple l'impacte d'utilitzar energia renovable en determinats serveis, tant en l'empresa com en la societat.

La solució permet també fer comparatives del grau de compliment d'ODS entre empreses, o entre les diferents seus d'una mateixa empresa. Des del punt de vista del sector públic, Syrah permet la comparació entre ciutats similars per ubicació, activitat industrial, gran.... Així com l'encreuament d'informació entre el Pla d'Acció Municipal (PAM) amb els indicadors ODS, facilitant una visió global del govern de la Ciutat.

El següent pas, en el qual ja està treballant T-Systems, és en crear un model de certificació del procés de recollida i anàlisi de dades, actualment inexistent, per aportar encara més garanties i transparència als seus clients.