El sistema territorial Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya és la xarxa de 26 espais museístics que reivindica, posa en valor i apropa a la ciutadania l’immens patrimoni històric-industrial que Catalunya ha aplegat durant els darrers 300 anys. Des de la seva seu central a Terrassa i mitjançant els altres espais museístics temàtics funciona com a una de les institucions del seu tipus més actives del sud d’Europa i, ara, ha afegit a la seva proposta una nova eina: el canal MNACTEC.

MNACTEC e1633350892411

 

Què és?

El Canal MNACTEC és una nova plataforma de divulgació en l’àmbit de la ciència, la tecnologia i el patrimoni industrial a través de continguts audiovisuals i pòdcasts que recull continguts amb diversos formats, temàtiques i durades, adreçats majoritàriament a un públic general, i inclou també un espai per a les transmissions en directe.

maxresdefault
 

Produccions en exclusiva

Entre les produccions creades en exclusiva per al nou canal hi ha les sèries audiovisuals El telescopi, que aborda temes de tecnologia, i Peces clau, dedicada a objectes destacats de les col·leccions del MNACTEC. També es presenta el primer capítol del pòdcast Engranatges. Industrialització i societat, que tracta sobre l’impacte social de la industrialització. Canal MNACTEC publica els nous capítols de la sèrie ja existent Documentals del MNACTEC, que tracta temes relacionats amb el patrimoni industrial, i noves produccions audiovisuals de la sèrie Les col·leccions, dedicada al fons patrimonial del Museu.

image
 

 

Com funciona l'MNACTEC?

L'MNACTEC és una xarxa de 26 centres museístics i patrimonials que expliquen la industrialització a Catalunya mitjançant les seves col·leccions, les seves exposicions i la museïtzació in situ de les diferents activitats productives que han existit. Cadascun dels centres funciona com un espai patrimonial independents que s'integra dins d'un sistema bastit per explicar la industrialització a Catalunya. El relat s'escriu mitjançant les diferents col·leccions conservades a cada centre i/o amb la museïtzació de les diferents activitats productives que han existit i de les quals encara han quedat restes comprensibles que constitueixen el nostre patrimoni industrial. Els 26 museus ressalten la seva pròpia singularitat, amb la finalitat de conservar, investigar i posar en valor el patrimoni moble i immoble que conserva, per tal d’analitzar un aspecte concret de la industrialització a Catalunya.