En els últims temps la ciència i la tecnologia estan avançant a una velocitat de vertigen. Els objectes o estris que apareixien en les pel·lícules de ciència-ficció són cada vegada més reals. Ara ha arribat el torn de la bena intel·ligent.

A la Universitat Nacional de Singapur (NUS) s'ha desenvolupat un embenat amb un sensor que ajuda els metges a monitorar la curació d'una lesió d'una forma remota. La bena permetrà recollir una gran quantitat d'informació de la ferida, ajudant als doctors a analitzar totes les dades proporcionades per la bena. En només 15 minuts podran saber el nivell d'inflamació de la ferida, la temperatura, el pH i el tipus de bacteris que l'afecta.

La bena permetrà recollir una gran quantitat d'informació de la ferida a curar

Bena

La bena intel·ligent desenvolupada per realitzar el seguiment de les ferides d'una forma remota

Chwee Teck Lim, l'investigador principal del departament d'enginyeria biomèdica de la universitat, afirma que es tracta d'un pas realment important per reduir les visites al metge. Amb aquesta nova eina les esperes es podran reduir a minuts. No serà necessari anar presencialment, ja que el teu doctor tindrà totes les dades, en temps real, necessàries per donar-te un diagnòstic virtualment o de forma telefònica.

Aquesta innovadora tecnologia ha estat anomenada VeCare

Aquesta innovadora tecnologia ha estat anomenada VeCare. Els investigadors afirmen que aquest sistema ajuda molt positivament a persones afectades per ferides cròniques com les úlceres venoses a les cames o les úlceres produïdes per la diabetis. En aquest tipus de lesions s'obtenen molt bons resultats perquè no hi ha la necessitat de treure regularment la bena per controlar l'estat de la ferida, d'aquesta forma s'accelera la velocitat de curació.

La seva funció és ben senzilla i intuïtiva. La informació s'envia a una aplicació que el mateix doctor pot consultar al seu telèfon. L'embenat és d'un sol ús i es compon de quatre capes molt fines. La inferior té contacte amb la ferida, la segona consta d'un dispositiu de recol·lecció de microfluids, la tercera d'un inmunosensor electroquímic i l'exterior consisteix en una capa protectora transpirable.

Una vegada col·locat l'embenat, el líquid de la lesió arriba al dispositiu de microfluids i, connectant el xip de bateria, l'inmunosensor analitza el fluid, detectant múltiples biomarcadors crònics específics. El sistema és molt fiable, independentment de la mida i la forma de la ferida.

Mà embenada

La bena intel·ligent permetrà curar ferides cròniques

Aquest sistema de diagnòstic i pronòstic és realment eficaç. Segons els investigadors de la universitat hi ha a prop d'un 2% de la població mundial que suporten ferides difícils de curar. Les lesions que no cicatritzen són molt molestes i doloroses. Tots hem patit alguna vegada alguna d'elles. Amb aquest nou embenat intel·ligent tindrem la capacitat de guarir d'una forma ràpida i eficaç, a més d'estalviar temps en visites periòdiques al metge.