El Clàssic

Atentament, 'El President'
El Clàssic

Atentament, 'El President'

Robert Marsà