Facua-Consumidores en Acción ha alertat d'un lloc web que simula ser un portal oficial del Govern dels Estats Units, concretament la pàgina del Departament de Seguretat Nacional, que facilita la tramitació de l'Electronic System for Travel Authorization (ESTA) o Sistema Electrònic per a l'Autorització del Viatge. L'associació sol·licita a les autoritats de Consum d'Andalusia, Madrid i Catalunya que incloguin expedient sancionador contra la titular de la pàgina, l'empresa E-Max International per publicitat enganyosa.

L'ESTA és una autorització de viatge als Estats Units emesa pel Departament de Seguretat Nacional tramitada per un sistema electrònic. Així, Facua assenyala que el web ha estat elaborat amb l'objectiu de fer creure a l'usuari que està interactuant amb un portal web oficial de l'Administració nord-americana quan en realitat no és així.

La pàgina no només ofereix als usuaris un servei previ pagament, que costa entre 54 i 70 euros, i que l'Administració nord-americana dona a un preu notablement més baix, sinó que per poder prestar-lo requereix tota una sèrie de dades personals.

L'organització considera que aquest web sembla que està creat perquè l'usuari es confongui amb el seu contingut i així pagui la quantitat que se li demana per a la tramitació de l'ESTA en creure erròniament que l'esmentat pagament l'exigeix un organisme públic.

Publicitat enganyosa

L'associació indica que aquesta pàgina utilitza símbols com la bandera dels Estats Units, fins i tot en la icona del lloc web i, a més, que la mateixa URL únicament recull mencions a l'Electronic System for Travel Authorization sense cap altre element que pugui vincular aquest web a una empresa privada.

Així mateix, subratlla que l'usuari només es pot adonar que està davant d'una companyia privada i no davant d'un organisme públic en un paràgraf al final del web, en una mida molt menor a la de la resta de missatges que apareixen a la pàgina, de manera que és difícil que l'usuari vegi aquesta informació abans de demanar l'ESTA mitjançant aquest web.

L'associació recorda que l'article 5 de la Llei de Competència Deslleial estableix que "es considera deslleial per ser enganyosa qualsevol conducta que contingui informació falsa o informació que, fins i tot sent veraç, pel seu contingut o presentació indueixi o pugui induir a error els destinataris".