El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha sortit en un comunicat en defensa dels jutges del cas de la Manada, i advertit de les crítiques contra la sentència que s'han fet des de l'òrbita política.

Segons Lesmes, "el tribunal ha valorat minuciosament, en relació amb els fets imputats, tots els elements de prova aportats per les parts d'acord amb el que estableix la llei i de conformitat amb la jurisprudència que resulta d'aplicació". Afegeix que aquests són els únics criteris als quals s'han de sotmetre els jutges, i per tant creu que han actuat correctament.

Lesmes afegeix que poden existir discrepàncies sobre la qualificació jurídica dels delictes, però insisteix que això s'ha de vehicular a través dels recursos.

El president del Tribunal Suprem ha reconegut que les decisions judicials "estan sotmeses a la crítica pública" i que s'ha de "respectar la llibertat d'expressió", però ha advertit contra "les desqualificacions emanades de persones que ostenten responsabilitats públiques". Al seu entendre, aquestes "comprometen greument la confiança" en el sistema de justícia.

Lesmes ha recordat que la Constitució espanyola estableix una justícia "impartida per jutges i magistrats professionals, independents i imparcials". Ha insistit que aquests són "el baluard més important" en defensa de les víctimes.