Des que es va començar a implantar el Pla Bolonya l'oferta d'estudis universitaris a Catalunya, ara en graus, ha crescut un 30% respecte el 2007 quan l'estructura era de diplomatures, llicenciatures i enginyeries.

En les universitats públiques, el creixement és del 29% mentre que a les privades, el 31%, una tendència clarament diferent a la de la resta del sistema universitari espanyol.

Així ho destaca el darrer informe de l'Observatori del Sistema Universitari (OSU), que apunta que en deu anys, l'oferta a les universitats espanyoles ha crescut un 13%, un 2% a les públiques i un 66% a les privades.

Des de l'OSU recomanen revisar la proposta actual, reduir el nombre de graus i suprimir els graus propis per superar l'oferta ''heterogènia'' i ''insuficientment intel·ligible''.