Des de fa unes setmanes agents de la Guàrdia Civil de l'aeroport de Barcelona demanen als vigilants de seguretat que es canviïn la placa de l'uniforme que porten en català per una en castellà, segons ha pogut saber El Nacional. La placa porta el número identificatiu de cada agent i la inscripció "Vigilant de seguretat". 

Les empreses de seguretat privada van fer fer les plaques noves en català als seus treballadors fa unes setmanes basant-se en l'ordre INT/14/2012, del 17 de gener de la Llei de Seguretat Privada que regula, entre altres qüestions, les característiques dels distintius dels vigilants. Però fa uns dies que els agents de la Guàrdia Civil que treballen a l'aeroport, que són els que tenen les competències de la seguretat, estan demanant als vigilants de diferents empreses de vigilància privada que es canviïn les plaques i se les posin en castellà. Argumenten que hi ha un reglament que els obliga a portar la placa en castellà i que si no el compleixen els poden multar o fins i tot inhabilitar.

De mica en mica, els vigilants s'han anat canviant, de nou, les plaques. Se les compren ells. Costen 12 euros. Les encarreguen i les paguen els mateixos agents de seguretat. Alguns les compren per Internet.

Fonts de la Guàrdia Civil expliquen a El Nacional que tot i que l'esmentat nou reglament no existeix, sí que hi ha la sentència judicial que anul·la l'ordre de la Generalitat que obligava els vigilants a portar la placa en català. La sentència, però, estava pendent del recurs que havia presentat la Generalitat. S'ha resolt aquest any. I el Tribunal Suprem dóna la raó a la Delegació del Govern Espanyol que és qui va demanar anul·lar l'ordre. I per tant la Guàrdia Civil la intenta fer complir perseguint els vigilants que porten la placa en català perquè se la canviïn al castellà.

Amb tot, fonts policials asseguren que "no hi ha cap instrucció de la Guàrdia Civil" per ordenar als vigilants que es canviïn les plaques. També asseguren que no han rebut cap queixa de les diferents companyies de seguretat privada que operen a l'aeroport. "La relació entre Guàrdia Civil i empreses és molt bona", asseguren.

Les diverses companyies de seguretat privada que treballen a l'Aeroport del Prat admeten que tenen coneixement dels fets. "Acatem la sentència" diuen en declaracions a El Nacional, però també reconeixen que en cap moment han comunicat al seu personal que s'ha derogat l'ordre que establia que les plaques s'havien de portar en català i que se les han de canviar. Per tant, els vigilants que treballen a l'Aeroport colze a colze amb la Guàrdia Civil no en saben res.

Alguns dels vigilants de seguretat s'han trobat en plena operació de les vacances d'estiu, amb les llargues cues en els controls de passatgers, i amb la Guàrdia Civil al clatell demanant-los que es canviïn la placa sota l'amenaça de ser expedientats sense que ningú de la seva empresa els hagi comunicat quina és la legislació vigent i que ja hi ha sentència ferma sobre la disputa lingüística entre la Generalitat i l'Estat.

Quatre anys esperant la sentència

La decisió sobre si les plaques dels vigilants de seguretat han de ser en català o castellà ha acabat al Tribunal Suprem. El Suprem ha anul·lat l'ordre perquè argumenta que la Generalitat "pretén desplaçar l'ús del castellà".

L'any 2012 la Generalitat va modificar la llei i va aprovar una nova ordre on s'establia que els vigilants de seguretat havien de portar la identificació en català, perquè aquesta és la llengua oficial de Catalunya. Però la Delegació del Govern Espanyol a Catalunya recorre a l'Advocacia de l'Estat i presenta un recurs. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya resol el 2013 que la identificació ha de ser en castellà.

Davant la sentència la Generalitat presenta un recurs de cassació i el cas s'eleva al Suprem. El Govern català va al·legar que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya "habilita la Generalitat en virtut de la seva competència lingüística per a l'adopció de les disposicions encaminades a promoure la normalització lingüística entesa com les disposicions orientades a assegurar el respecte i el foment de l'ús de la llengua pròpia de Catalunya, corregint una situació històrica de desigualtat respecte al castellà".

Just aquest mes d'abril, tres anys després de l'inici de la disputa, l'alt tribunal ha resolt que les plaques han de ser en castellà. Argumenta, tot i que el català és la llengua oficial de Catalunya, "l'Estat té competència exclusiva per regular la prestació dels serveis de seguretat per empreses privades i sobre el seu personal en formar part del nucli essencial de la competència exclusiva en matèria de seguretat pública atribuïda a l'Estat per l'artícle 149, 1 29 de la Constitució​". La sentència del Suprem també remarca que "Els vigilants de seguretat privada ni es tracten d'una activitat administrativa ni una empresa pública o concessionària d'un servei públic, sinó d'una activitat complementaria i subordinada respecte les de seguretat pública prestada per empreses privades". Amb això argumenta que la Generalitat no té competències "sectorials per regular l'activitat de seguretat privada" i tampoc pot incidir en matèria lingüística i menys "per substituir els distintius fixats per la normativa estatal per una regulació que pretén desplaçar l'ús del castellà".

Català llengua oficial

La Generalitat té competències en matèria de seguretat privada. Així ho estableix l'article 163 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, pel que fa a l'autorització de les empreses de seguretat privada que tenen el seu domicili social a Catalunya i l'àmbit d'actuació de les quals no ultrapassa aquest territori; la inspecció i la sanció de les activitats de seguretat privada que s'acompleixen a Catalunya, l'autorització dels centres de formació del personal de seguretat privada i la coordinació dels serveis de seguretat i investigació privades amb la policia de la Generalitat i les policies locals de Catalunya. A més, el Decret 272/1995, de 28 de setembre, també regula l'exercici de competències que correspon a la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat privada.

L'Estatut, a més, concreta que la llengua pròpia de Catalunya és el català i que, per tant, és la llengua oficial. Igual que també ho és el castellà, perquè de fet, ho és a tot l'Estat Espanyol.