La Generalitat aposta per recaptar més dades sobre l'ús de la llengua a les aules. La Conselleria d'Investigació i Universitats de la Generalitat i el sistema universitari català han acordat aquest dilluns fer un seguiment semestral per garantir el compliment respecte a l'ús de la llengua de docència de l'assignatura elegida en el pla docent de l'estudi oficial, que es fa públic abans que els alumnes es matriculin.

La consellera Gemma Geis, que ha presidit la reunió extraordinària de la Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), ha explicat que el Govern i les universitats han reafirmat "el compromís de garantir els drets lingüístics dels estudiants i el professorat", així com assegurar el manteniment de la llengua de docència de les assignatures durant tot el curs.

Dades reals

Les universitats elaboraran informes semestrals que lliuraran al departament, on es recolliran totes les incidències que es produeixin sobre canvis a la llengua de docència, així com els canvis i motivacions d'aquestes variacions, i es farà un seguiment del compliment general de les llengües de docència en els diferents plans docents.

Segons Geis, es podrà fer "una radiografia real i serena de l'abast de les afectacions existents i les seves causes", així com del compliment de la llengua de docència en els centres.

La comissió del CIC ha constatat que les universitats estan compromeses amb l'acord subscrit a l'abril segons el qual es comprometien a mantenir la llengua de docència indicada en els plans i guia docents dels estudis oficials, i que assenyalava que si hi havia un canvi havia d'informar l'alumnat amb temps suficient i, si és possible, oferir-li alternatives.

El català a les aules

La llengua catalana és d'ús majoritari en la docència universitària i supera el 50% en els estudis oficials de grau, i el departament assenyala que la forta internacionalització de la universitat, amb un augment de l'oferta d'assignatures en castellà i terceres llengües, especialment en màsters i doctorats, "no ha provocat en cap cas la reducció del nombre d'assignatures que s'imparteixen en català".

Així i tot, és fàcil trobar desenes de testimonis a les xarxes sobre el canvi del català al castellà a les aules universitàries arran de la petició d'un sol alumne:

TUIT catala uoc

TUIT catala upc

 

Foto principal: la consellera d'Universitats, Gemma Geis / @JuntsxCatParl