Els incendis forestals no només causen danys materials i pèrdues de vides humanes, sinó que també tenen un impacte negatiu en la ja malmesa capa d'ozó. Així ho confirma un estudi realitzat per investigadors del Massachusetts Institute of Technology (MIT) que destaca com les partícules de fum dels incendis forestals poden erosionar l'ozó, cosa que causa problemes ambientals greus. Per a dur a terme aquest estudi, s'han pres com a mostra els incendis que van tenir lloc a Califòrnia l'any 2022.

Segons l'estudi, publicat a la revista Nature, les partícules de fum dels incendis forestals, que es desplacen a través de l'atmosfera durant setmanes, poden degradar l'ozó. Aquesta degradació pot provocar problemes de salut a les persones, ja que l'ozó és un contaminant que pot causar problemes respiratoris. L'estudi també destaca que la degradació de l'ozó per partícules de fum dels incendis forestals és més elevada en zones urbanes, perquè els nivells d'ozó en aquestes zones ja són elevats i les partícules de fum només serveixen per agreujar el problema.

Per dur a terme l'estudi, els investigadors del MIT van analitzar les dades recollides durant els incendis forestals que van tenir lloc a Califòrnia el 2022. A partir d'aquestes dades, els investigadors van poder determinar la quantitat de partícules de fum que es van desplaçar a través de l'atmosfera i l'impacte que tenen a l'ozó. El professor Colette Heald, autora principal de l'estudi, ha destacat la importància de prendre mesures per reduir els incendis forestals, ja que això ajudaria a preservar la salut de les persones i el medi ambient. "Aquest estudi ens recorda la importància de prendre mesures per reduir els incendis forestals, pel fet que no només causen danys materials i pèrdues de vides humanes, sinó que també tenen un impacte significatiu en la salut i el medi ambient", ha afirmat Heald.

L'estudi del MIT coincideix amb altres estudis que també han alertat dels efectes dels incendis forestals en la salut i el medi ambient. Segons un estudi publicat a la revista Nature l'any 2022, els incendis forestals són responsables del 25% de les emissions de diòxid de carboni a escala mundial. El govern de Catalunya ha anunciat que té intenció de prendre mesures per a reduir els incendis forestals. El Consell Executiu ha aprovat un pla per a prevenir els incendis en boscos, que inclou la creació de zones d'exclusió forestal per a reduir el risc d'incendis, així com la millora dels serveis de prevenció i extinció. El pla també preveu la millora de la formació dels treballadors que treballen en el sector forestal.