El Col·legi de l'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Catalunya, el Col·legi d'Economistes de Catalunya i el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona denuncien la "baixa qualitat de les administracions públiques", un problema que diuen s'ha evidenciat durant la pandèmia.

Tal com argumenten els professionals, la cooperació amb l'administració "és essencial per assolir els objectius econòmics, socials i ambientals" que el país afronta actualment. És per això que les associacions professionals han presentat aquest dimecres el Grup de Treball d'Avaluació de Polítiques Públiques (GTAPP) i un document amb dotze propostes de millora per aconseguir unes administracions més "sensibles, eficients i competitives".

 

 

La "qualitat baixa" de les administracions catalanes

En primer lloc, els col·legiats han alertat de la "baixa qualitat" de les administracions públiques en relació amb la resta d'Europa, tot i l'existència "d'illes d'excel·lència" de l'organització territorial de Catalunya. Per tant, segons el seu parer, "el primer pas per trobar solucions és prendre'n consciència," ja que les administracions tenen dificultats per adoptar millores. De fet, denuncien que la crisi del 2008 no iniciés un procés d'autocrítica i noves solucions, i temen que després de la Covid passi el mateix.

Polítiques cada vegada més "curt-terministes"

A banda de les administracions, els professionals també assenyalen com "el màrqueting i la comunicació política" prevalen cada vegada més sobre les polítiques reals. "Més que 'prendre decisions' sovint sembla que siguin decisions ja preses per altres les que els polítics es veuen obligats a defensar," argumenten. A més, critiquen que "l'increment del populisme i el clientelisme" en la política (també en l'àmbit europeu) i la seva manca de resposta fa que les "decisions importants" recaiguin "en mans dels jutges".

La "rigidesa excessiva" de l'administració

En contrast amb les empreses privades, que diuen són ràpides "a l'hora de reinventar-se" i adaptar-se al context actual, els col·legiats destaquen la "rigidesa excessiva" de l'administració que entrebanca el progrés. Concretament, els professionals assenyalen que "el procés de comarcalització" i la "institucionalització de l'Àrea Metropolitana o de la Regió Metropolitana" són ineficients, i que "les diputacions provincials continuen essent indispensables per a recolzar els municipis".

Com a resposta a aquesta rigidesa, el Grup de Treball proposa "tenir presents algunes experiències de cooperació público-privada ja existents a Catalunya per a oferir més eficientment serveis a la població", col·laboracions que en alguns casos han nascut com a resposta a aquesta rigidesa i que creuen "convindria promoure".

Repensar l'objectiu de l'administració

En un dels punts, els col·legiats es mostren preocupats perquè "la institucionalització sigui considerada per les mateixes organitzacions com una finalitat en si mateixa, més que com un instrument d'atenció participada a les necessitats socials." A més, critiquen els criteris a l'hora de captar treballadors, i creuen que s'ha de repensar les condicions d'accés a la funció pública per promoure la captació de talent per part de les administracions i la necessitat de disposar de "bons lideratges".

En aquest sentit, han assegurat que la prioritat dels governs ha de ser millorar la gestió del coneixement a les administracions públiques i la formació d'empleats públics, així com fer valdre instruments organitzatius que ajudin a separar més clarament el rol polític del rol del funcionari.

Foto principal: Oriol Amat, Degà del col·legi d'Economistes de Catalunya / Sergi Alcàzar