La Creu Roja i la Diputació de Barcelona a través de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat han impulsat per 8è any consecutiu la campanya #GransLovers amb la qual es pretén sensibilitzar la població sobre la importància dels programes dedicats a la gent gran i promoure que la ciutadania s’impliqui en el voluntariat amb aquest col·lectiu. L’objectiu d'aquesta mena de campanyes impulsades per Creu Roja és fomentar la independència i l’autonomia de les persones
grans, detectant i combatent situacions de vulnerabilitat i promovent la participació dels usuaris i usuàries en espais socials i comunitaris. La demarcació de Barcelona compta amb 892 persones voluntàries que treballen per millorar la qualitat de vida de la gent gran en diversos projectes on s'aborden diferents problemàtiques, que han permès arribar a 6.755 persones al llarg de 2022. 

La soledat no volguda, principal problemàtica

Els resultats del primer informe de l'Observatori sobre 'Soledat no volguda', revela que vuit de cada deu persones ateses per la Creu Roja experimenten algun tipus de soledat no volguda i d’aquestes, el 22% admet patir soledat greu o molt greu. L'informe també alerta que els joves són el col·lectiu amb els indicadors més alts, on només un 20% considera que “no està sol”. L’estudi assenyala que les persones que pateixen pobresa, exclusió i marginació social tenen més possibilitats de patir soledat, un fet que també es relaciona directament amb el nivell d’ingressos. 

L’estudi s’ha elaborat a partir de les enquestes realitzades els mesos de febrer a maig de 2022 a un total de 1.511 persones ateses per l’entitat. Sorprenentment, els indicadors més alts es donen entre el grup de persones amb edats compreses entre els 18 i els 29 anys, mentre que els indicadors més alts d’absència es donen entre les persones més grans. Pel que fa a aquelles persones que pertanyen a col·lectius més vulnerables – migrants, persones amb discapacitat, aturades, o per exemple mares monoparentals – presenten uns indicadors superiors a la mitjana i, en els casos on conflueixen dos o més factors, la soledat augmenta de forma exponencial. Pel que fa a la visió de viure sol és més desfavorable entre els homes i aquesta diferència augmenta encara més amb l’edat. Així, una de cada tres persones menors de 65 anys vol viure sola quan arribi a la vellesa i entre les dones, aquesta és l'opció majoritària. Finalment, l’informe destaca que el 75% de les persones no disposen de cap mena de suport professional ni tecnològic per a la seva cura o la de la seva família. A partir dels 80 anys, més de la meitat reben algun tipus de servei.

El paper de les noves tecnologies

L'informe de la Creu Roja mostra que les noves tecnologies poden ajudar a pal·liar la situació de soledat. Així doncs, set de cada deu persones enquestades utilitzen de forma diària aplicacions i eines, així com videotrucades per parlar amb altres persones. De fet, tres de cada deu consideren que poden ajudar a millorar la seva qualitat de vida i aquest percentatge s’enfila fins prop del 50% entre les que tenen accés a internet. Tot i això, l’entitat alerta dels casos de persones que es relacionen principalment de forma virtual, les quals poden presentar indicadors de soledat més elevats.

Finalment, el document també posa en relleu que el confinament i les restriccions imposades durant la pandèmia van provocar un increment del sentiment de soledat i uns canvis en les maneres de relacionar-se que tendeixen a convertir-se en habituals. Així, una de cada quatre persones ha vist incrementat el sentiment de soledat durant la pandèmia, un augment que ha estat més acusat entre les dones dels col·lectius més joves i entre els homes que viuen sols.