Poden els gossos i els gats contagiar-se de coronavirus? Hi ha preocupació entre els propietaris de mascotes sobre la possibilitat que puguin emmalaltir o encomanar el Covid-19, i poden estar tranquils. No hi ha evidència que els animals de companyia puguin estar infectats pel coronavirus i puguin transmetre'l.

Tant l'Organització Mundial de la Salut (OMS) com professionals sanitaris han indicat que no hi ha evidència científica que gossos o gats puguin patir o transmetre el virus. Recordan a més que el coronavirus caní no és el Covid-19.

La Reial Societat Canina ha fet una crida a no posar màscares als gossos per protegir-los del coronavirus, ja que amb això només s'aconsegueix estressar-los. Encara que no hi ha evidències que pateixin ni transmetin el Covid-19 es recomana rentar-se bé les mans després de tocar-los i no fregar-se els ulls ni el nas.

gos gos pixabay

Què fer amb el gos o el gat:

  • No posar màscares als gossos.
  • No fer-los test per comprovar si estan malalts.
  • Rentar-se bé les mans després de tocar-los i abans de menjar.
  • Desinfectar el material correctament.

Què fer amb el teu gos o gat si pateixes el coronavirus:

  • És preferible que es quedi a cura d'una persona que estigui sana.
  • Per protegir el cuidador temporal, les menjadores i abeuradors han de ser nous, millor no agafar els de casa que poden estar infectats.
  • Convé rentar i desinfectar la corretja i altres materials que hi hagin estat la mascota de la persona que pateix el coronavirus.

Què fer amb el teu gos o gat en cas de quarantena:

  • Intentar deixar-lo a cura d'algú que estigui sa.
  • Si no hi ha mes remei que es quedi a casa: evitar tenir un contacte estret amb la mascota.
  • Cal rentar les mans amb molta freqüència.